آگهی های مزایده خودرو منتشر شده این هفته: 400+
اشتراک

مزایده خودرو پرایدجی ال-ایکس آی رنگ: نقره ای مدل: 89

کد مزایده : 94877
متن مزایده

بدینوسیله تمامت ششدانگ یک دستگاه سواری پراید به شماره انتظامی ایران 69 – 881 ص27 نوع وسیله فوق : سواری پراید، سیستم :جی ال-ایکس آی، مدل : یکهزاروسیصدوهشتادونه(1389) ، به رنگ نقره ای متالیک، به شماره موتور : 3687970 شماره شاسی 1412289647709 ی ، تعداد محور 2 عدد ، چرخ و سیلندر 4 عدد ، لاستیک ها دارای پنجاه درصد آج می باشد . وضعیت بدنه : اطاق سالم -شیشه ها سالم -تودوزی سالم می باشد .

ماشین مزبور طی بیمه نامه معتبرنزد شرکت بیمه ایران ، بیمه شخص ثالت تا تاریخ 1402/08/10 می باشد . وضعیت دستگاه انتقال نیرو : سالم و آماده به کار ، وضعیت موتور : سالم و آماده به کار ، قابلیت شماره گذاری دارد ، با عنایت به شرح فوق ارزش وسیله نقلیه موصوف به مبلغ یک میلیارد و چهارصد میلیون(1/400/000/000)ريال ارزیابی ومطابق ماده 101-آيين نامه اجرا قطعيت يافته است .

مزايده از مبلغ ارزيابي شروع و به بالاترين قيمت پيشنهادي نقداً فروخته مي شود و كليه هزينه هاي قانوني( تا روز مزايده اعم از اینکه رقم آن معلوم شده یا نشده باشد) به عهده برنده مزايده است و نيم عشر و حق مزايده نقداً وصول خواهد شد. متقاضيان پنج روزقبل از مزايده با هماهنگي بستانكار و شعبه اجراي ثبت آزادشهرمي توانند از مورد مزایده بازديد نمايند .ضمناً طبق ماده 136 آئین نامه اجرای اسنادرسمی ..

برای مشاهده آدرس و اطلاعات شرکت در مزایده، اشتراک تهیه نمایید.

آدرس برگذاری مزایده : نمایش آدرس و جزئیات
قیمت: 140/000/000 تومان
تاریخ شروع مزایده: 1402/09/12
مهلت شرکت در مزایده: 1402/09/28 (اگهی منقضی شده)
آدرس محل برگذاری مزایده
پس از خرید اشتراک نام و محل برگذاری مزایده نمایش داده می شود .
خرید اشتراک و مشاهده جزئیات مزایده

مزایده های مشابه

 • مزایده خودرو سایپا سال 1389 رنگ سفید در استان گلستان

  مزایده خودرو سایپا سال 1389 رنگ سفید در استان گلستان

  مهلت شرکت در مزایده : 12 روز

  قیمت: تماس با مزایده گذار

 • مزایده خودرو وانت پیکان تیپ:OHV 1600 به رنگ سفید مدل 1386

  مزایده خودرو وانت پیکان تیپ:OHV 1600 به رنگ سفید مدل 1386

  مهلت شرکت در مزایده : 11 روز

  قیمت: 54/000/000 تومان

 • مزایده پژو پارس مدل: 1392 با کاربری سواری و رنگ سفید

  مهلت شرکت در مزایده : 20 روز

  قیمت: 300/000/000 تومان

 • مزایده ال 90 سواری مدل 1396 رنگ سفید در استان گلستان

  مزایده ال 90 سواری مدل 1396 رنگ سفید در استان گلستان

  مهلت شرکت در مزایده : 2 روز

  قیمت: 590/000/000 تومان

 • مزایده دستگاه خودرو سمند مدل 1388 در استان گلستان

  مهلت شرکت در مزایده : 20 روز

  قیمت: 165/000/000 تومان

 • مزایده خودرو پژو405 رنگ: زرد مدل: 1396

  مهلت شرکت در مزایده : 11 روز

  قیمت: 260/000/000 تومان