سال ۱۴۰۳، سال "«جهش تولید با مشارکت مردم»"
اشتراک

مزایده خودرو پراید به رنگ خاکستری مدل 1390

کد مزایده : 98115
شهر: مراغه
متن مزایده

يك دستگاه اتومبيل سواری پراید مدل1390 با پلاک انتظامی ایران 25 – 641 ب 94 به رنگ خاکستری با شماره شاسی 1412289846940 و شماره موتور 3916021

کارشناسی خودرو

طبق نظر کارشناس رسمی خودرو از لحاظ بدنه سالم – داشبورد سالم – صندلی وتودوزی سالم – دارای سیستم صوتی وباند میباشد – خودرو سالم بوده ونقایص ظاهری ندارد- بدلیل اینکه سوییچ خودرو در دسترس نبوده وضعیت موتور وگیربکس ارزیابی نگردیده – تایرهای جلو دارای 40 درصد آج و تایرهای عقب دارای 70 درصد آج میباشد – خودروی دارای مبلغ8/170/000 ریال جریمه وخلافی میباشد – بیمه تا تاریخ 1402/12/21 میباشد.- خودرو تصادفی نبوده ومشکل خاصی مشهود نبوده – از نظر فنی ظاهرا ایراد مشخص ندارد – درب عفب راست و گلگیر عقب راست دارای رنگ شدگی میباشد باقی قسمتها فابریک میباشد خودرو طبق نظر كارشناس رسمي به مبلغ 1/280/000/000 ريال ارزيابي شده،

جزئیات مزایده خودرو پراید به رنگ خاکستری مدل 1390

مزایده خودروی فوق الذکر از ساعت 9 الي 12 مورخ 1403/02/10 از طريق مزايده به فروش مي رسد. مزايده از مبلغ 1/280/000/000 ریال شروع و به بالاترين قيمت پيشنهادي نقداً فروخته مي شد و كليه هزينه هاي قانوني به عهده برنده مزايده است و نيم عشر و حق مزايده نقداً وصول خواهد شد .

شرکت در مزايده منوط به پرداخت ده درصد از مبلغ پايه کارشناسي به حساب سپرده ثبت و حضور خریدار يا نمايندگان قانوني او در جلسه مزايده مي باشد برنده مزايده مکلف است مابه التفاوت مبلغ فروش را ظرف مدت پنج روز از تاريخ مزايده به حساب صندوق ثبت توديع نمايد ودر صورتيکه ظرف مهلت مقرر مانده فروش را به حساب خزانه واريزنکند مبلغ مزبور قابل استرداد نبوده و به حساب خزانه واریز خواهد شد و عمليات فروش از درجه اعتبار ساقط و مزايده تجديد خواهد شد .


برای مشاهده آدرس و اطلاعات شرکت در مزایده، اشتراک تهیه نمایید.

آدرس برگذاری مزایده : نمایش آدرس و جزئیات
قیمت: 128/000/000 تومان
تاریخ شروع مزایده: 1401/01/20
مهلت شرکت در مزایده: 1403/02/10 (اگهی منقضی شده)
آدرس محل برگذاری مزایده
پس از خرید اشتراک نام و محل برگذاری مزایده نمایش داده می شود .
خرید اشتراک و مشاهده جزئیات مزایده

مزایده های مشابه