سال ۱۴۰۳، سال "«جهش تولید با مشارکت مردم»"
اشتراک

مزایده خودرو پراید تیپ صبا (جي.تي ايکس) به رنگ سفید مدل 1381

کد مزایده : 98095
شهر: جاجرم
متن مزایده

ششدانگ یک دستگاه خودروی سواری پراید تیپ صبا (جي.تي ايکس) به رنگ اصلی سفید و رنگ فرعی سفید شیری – روغنی به شماره موتور 306953 و شماره شاسي S1412281770814 به شماره انتظامی 664 ن 94 – ايران 15 و مدل 1381

کارشناسی خودرو

کارشناس رسمي دادگستری لاستیکهای عقب و جلو 50 درصد می باشد درب عقب راست تصادفی می باشد و بدنه سابقه رنگ آمیزی دارد و خودرو تا تاريخ 1402/08/09 داراي بيمه نامه شخص ثالث بشماره 2101/10477/1401/312 نزدشرکت بيمه دانا میباشد

طبق نظریه کارشناس رسمی دادگستری مورخه1402/12/26 به مبلغ 3/800/000/000 ریال (سه میلیاردو هشتصد میلیون ریال) ارزیابی گردیده است و مشخصات اجمالی خودرو به شرح ذیل می باشد:یکدستگاه سواری سمند تیپ LXEF7 CNG مدل1396،رنگ سفید،تعداد4سیلندر،سوخت بنزین -گاز(دوگامه فابریک)به شماره موتور147H0326370وشماره شاسی NAACJIJ0326370تعداد4محور،تعداد4چرخ ،لاستیک جلو وعقب 70%شیشه هاآئینه بغل سالم می باشد.

جزئیات مزایده خودرو پراید تیپ صبا (جي.تي ايکس) به رنگ سفید مدل 1381

ششدانگ خودروی مذکور در روز یک شنبه مورخ 1403/02/9از ساعت 9 الی 12 مزایده از مبلغ 3/800/000/000 ریال (سه میلیارد و هشتصد میلیون ریال) شروع و به بالاترین قیمت پیشنهادی فروخته خواهد شد و مزایده حضوری است و خریداران می توانند جهت رویت خودرو به نشانی فوق الذکرمحل توقیف خودرو مراجعه نمایند،شرکت در جلسه مزایده برای عموم آزاد است و منوط به پرداخت 10(ده) درصد از مبلغ پايه کارشناسي به حساب سپرده ثبت و تحت شناسه واريز اعلامي و حضور خريدار يا نماينده قانوني او در جلسه مزايده است. همچنين استرداد وجوه از دهم ماه بعد قابل اجرا ميباشد. همچنين اصل فیش واریزی مبلغ ودیعه ده درصد بنام خود را به همراه درخواست کتبی به واحد اجرا تسلیم و ثبت نمایند. ضمناً برنده مزایده مکلف است مابه التفاوت مبلغ فروش را ظرف مدت پنج روز از تاریخ مزایده به حساب صندوق ثبت تودیع نماید و در صورتی که ظرف مهلت مقرر مانده فروش را به حساب سپرده ثبت واریز نکند ، مبلغ مذکور قابل استرداد نبوده و به حساب خزانه واریز خواهد شد . در این صورت عملیات فروش از درجه اعتبار ساقط و مزایده تجدید میگردد .


برای مشاهده آدرس و اطلاعات شرکت در مزایده، اشتراک تهیه نمایید.

آدرس برگذاری مزایده : نمایش آدرس و جزئیات
قیمت: 380/000/000 تومان
تاریخ شروع مزایده: 1401/01/20
مهلت شرکت در مزایده: 1403/02/09 (اگهی منقضی شده)
آدرس محل برگذاری مزایده
پس از خرید اشتراک نام و محل برگذاری مزایده نمایش داده می شود .
خرید اشتراک و مشاهده جزئیات مزایده

مزایده های مشابه

 • مزایده خودرو سمند تیپ:Lxe17 رنگ سفید مدل 1395

  مهلت شرکت در مزایده : 20 روز

  قیمت: تماس با مزایده گذار

 • مزایده آر دی تیپ 1600 ، مدل: 1381 ، رنگ: سفید ، کاربری: سواری

  مزایده آر دی تیپ 1600 ، مدل: 1381 ، رنگ: سفید ، کاربری: سواری

  مهلت شرکت در مزایده : 18 روز

  قیمت: 75/000/000 تومان

 • مزایده دستگاه خودرو پژو آریان 206 رنگ خودرو: سفید مدل: 1391

  مهلت شرکت در مزایده : 6 روز

  قیمت: 180/000/000 تومان

 • مزایده خودرو پژو پارس xu7 ، کاربری: سواری ، رنگ: خاکستری ، مدل: 1393

  مهلت شرکت در مزایده : 5 روز

  قیمت: 385/000/000 تومان

 • مزایده خودرو تیبا در استان: سمنان

  مهلت شرکت در مزایده : 15 روز

  قیمت: 252/000/000 تومان

 • مزایده خودرو وانت پیکان دوگانه سوز

  مزایده خودرو وانت پیکان دوگانه سوز

  - سمنان

  مهلت شرکت در مزایده : امروز

  قیمت: 100.000.000 تومان