آگهی های مزایده خودرو منتشر شده این هفته: 400+
اشتراک

مزایده خودرو پراید صبا جی تی ایکس ، رنگ: سورمه ای ، کاربری: سواری ، سال: 1381

کد مزایده : 102204
متن مزایده

سواری پراید صبا جی تی ایکس رنگ:سورمه ای مدل:1381 شماره شاسی:1412281865268  شماره موتور:00399797 تعداد محور:2 تعداد سیلندر:4 نوع سوخت: بنزین وضعیت ظاهری و فنی خودرو (در زمان بازدید ):

کارشناسی خودرو

موتور: به شرط سالم بودن . گیربکس:  به شرط سالم بودن . دیفرانسیل  :  به شرط سالم بودن. تایرها  :فرسوده می باشد . صندلی و تودوزی: فرسوده می باشد. نقایص  ظاهری: شیشه جلو ، سپر جلو و عقب ترک دارد ، آثار فرورفتگی ، خط خوردگی ، رنگ پریدگی و زنگ زدگی و پوسیدگی بر روی بعضی قسمت های بدنه و داخلی خودرو و… مشاهده می گردد. تجهیزات  : جک و آچار چرخ ندارد. اثار برخورد جزئی برروی بدنه خودرو دیده می شود از قبیل درب ها ، گلگیرها ، سرکاپوت ، پای رکاب های طرفین ، سرشاسی جلو و عقب چپ و …

ج) ارزش خودرو :  ارزش روز خودرو فعلا 600/000/000  ریال معادل شصت میلیون تومان برآورد می گردد.

جزئیات مزایده خودرو پراید صبا جی تی ایکس ، رنگ: سورمه ای ، کاربری: سواری ، سال: 1381

مقرر گردید مزایده در روز یکشنبه مورخه 1403/03/27 ساعت 8/30 صبح  از طریق مزایده حضوری و با حضور نماینده دادستان محترم عمومی و  انقلاب  شهرستان  سبزوار در محل اجرای احکام مدنی دادگستری به فروش برسد .مزایده  از قیمت کارشناسی  شده شروع و به کسانی که بالاترین مبلغ را پیشنهاد نمایند واگذار خواهد شد. طالبین به خرید می توانند  پنج روز قبل از برگزاری مزایده  به این اجرا مراجعه تا ترتیب بازدیدشان از خودرو مذکور داده شود . قابل ذکر اینکه ده درصد مبلغ پیشنهادی نقدا و فی المجلس از برنده مزایده دریافت خواهد شد .تحویل و تنظیم سند تابع مقررات جاری می باشد.


برای مشاهده آدرس و اطلاعات شرکت در مزایده، اشتراک تهیه نمایید.

آدرس برگذاری مزایده : نمایش آدرس و جزئیات
قیمت: 60/000/000 تومان
تاریخ شروع مزایده: 1403/03/09
مهلت شرکت در مزایده: 1403/03/27 (اگهی منقضی شده)
آدرس محل برگذاری مزایده
پس از خرید اشتراک نام و محل برگذاری مزایده نمایش داده می شود .
خرید اشتراک و مشاهده جزئیات مزایده

مزایده های مشابه