آگهی های مزایده خودرو منتشر شده این هفته: 400+
اشتراک

مزایده خودرو پراید مدل: 1384

کد مزایده : 100695
متن مزایده

یک دستگاه خودرو سواری پراید مدل 1384 به شماره انتظامی 18-245 ق 29

کارشناسی خودرو

کارشناس رسمی ارزیابی گردیده مشخصات خودرو مذکور طبق نظریه کارشناس طی نامه وارده شماره 140305026787000005 مورخه 1403/01/08 بدین شرح میباشد : نظریه کارشناسی 1-لاستیکهای جلو و عقب در مجموع 60 درصد 2-موتور بصورت خاموش بازدید شد 3-بیمه شخص ثالث تا تاریخ 1403/03/23 اعتبار دارد 4-وضعیت بدنه خودرو : رنگ بدنه سوخته-گلگیر عقب راست رنگ دارد-شیشه جلو شکسته-پنل ضبط ندارد-فاقد قالپاق چرخ اظهار نظر کارشناسی : قیمت پایه کارشناسی با توجه به شرایط فنی و مدل و قیمت خرید و فروش فعلی در بازار مبلغ 1,100,000,000 ریال معادل یکصد و ده میلیون تومان است.

جزئیات مزایده خودرو پراید مدل: 1384

خودرو مذکور از ساعت 9 الی 12 روز یکشنبه مورخ 1403/03/20 در اداره ثبت اسناد و املاک فامنین واقع در شهرستان فامنین انتهای خیابان امام (ره) خیابان تختی جنب اداره تعزیرات از طریق مزایده به فروش می رسد. مزایده از مبلغ 1,100,000,000 ریال (یکصد و ده میلیون تومان) شروع و به بالاترین قیمت پیشنهادی نقداً فروخته می شود و کلیه هزینه های قانونی و نیز بدهی های مالیاتی و عوارض شهرداری و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعی آن معلوم شده یا نشده باشد به عهده برنده مزایده است ونیز در صورت وجود مازاد ، وجوه پرداختی بابت هزینه های فوق از محل مازاد به برنده مزایده مسترد خواهد شد و نیم عشر و حق مزایده نقداً وصول خواهد شد مطابق ماده 136 آئین نامه اجرا شرکت در مزایده منوط به پرداخت ده درصد از مبلغ پایه کارشناسی به حساب سپرده ثبت و حضور خریدار یا نماینده قانونی او در جلسه مزایده است برنده مزایده مکلف است ما به التفاوت مبلغ فروش را ظرف مدت پنج روز از تاریخ مزایده به حساب صندوق ثبت تودیع نماید و در صورتی که ظرف مهلت مقرر،مانده فروش را به حساب سپرده واریز نکند، مبلغ مذکور قابل استرداد نبوده و به حساب خزانه واریز خواهد شد در این صورت عملیات فروش از درجه اعتبار ساقط و مزایده تجدید می گردد.ضمناً چنانچه روز مزایده تعطیل رسمی اعلام گردد، مزایده روز اداری بعد از تعطیلی در همان ساعت و مکان مقرر برگزار خواهد شد.


برای مشاهده آدرس و اطلاعات شرکت در مزایده، اشتراک تهیه نمایید.

آدرس برگذاری مزایده : نمایش آدرس و جزئیات
قیمت: 110/000/000 تومان
تاریخ شروع مزایده: 1403/03/01
مهلت شرکت در مزایده: 1403/03/20 (اگهی منقضی شده)
آدرس محل برگذاری مزایده
پس از خرید اشتراک نام و محل برگذاری مزایده نمایش داده می شود .
خرید اشتراک و مشاهده جزئیات مزایده

مزایده های مشابه

 • مزایده خودرو وانت پراید سایپا تیپ 151 در استان همدان سال 1395

  مهلت شرکت در مزایده : 23 روز

  قیمت: 210.۰00.000 تومان

 • مزایده دستگاه خودرو پراید رنگ نقره ای

  مهلت شرکت در مزایده : 20 روز

  قیمت: 110,000,000 تومان

 • مزایده دستگاه خودرو ال نود سیستم رنو در استان همدان مدل خودرو 96

  مهلت شرکت در مزایده : 6 روز

  قیمت: 650/000/000 تومان

 • مزایده دستگاه خودرو پژو آردی آی1600 مدل: 84

  مهلت شرکت در مزایده : 6 روز

  قیمت: تماس با مزایده گذار

 • مزایده خودرو ال نود رنگ سفید مدل 1396

  مهلت شرکت در مزایده : 6 روز

  قیمت: 650/000/000 تومان

 • مزایده پژو پارس tu5 ، کاربری: سواری ، رنگ: سفید ، مدل: 1394

  مهلت شرکت در مزایده : 16 روز

  قیمت: 250,000,000 تومان