آگهی های مزایده خودرو منتشر شده این هفته: 400+
اشتراک

مزایده خودرو پراید – مدل 1386

کد مزایده : 102410
متن مزایده
دستگاه سواری خودروی پراید به شماره پلاک 949 ب 61 ایران 86 ، به شماره موتور 2030207 و به شماره شاسی 1412286138679 – مدل 1386 –

کارشناسی خودرو

2-شماره موتور خودروی مذکور دستکوب بوده و نیاز به بررسی مراتب اجرای ماده 30 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوی 1389 را دارد.- وضعیت بدنه خودرو شامل کاوت تعویضی بدون رنگ آمیزی،دورتا دور خودرو دارای خط وخش و گلگیر جلو و درب های سمت راست نیاز به صافکاری و و نقاشی دارد، ابرویی زیر چراغ عقب سمت چپ نیاز به تعویض دارد،موتور مستعمل و به صورت موتور خاموش بازدید شدو صندلی ها و آرایش داخلی خودرو مستهلک می باشد ولاستیک های خودرو نیز در اکسل لو حدود 40 درصد دارای آج مفید و در اکسل عقب حدود 30 درصد دارای آجچ مفید بوده و مستهلک محسوب می شود.بنابراین با توجه به وضعیت موجود و شکل و وضعیت رویت شده قیمت پایه آن به مبلغ 1/050/000/000 ریال ( یکصد و پنج میلیون تومان) برآورد و کارشناسی گردیده است که به عنوان قیمت پایه مزایده اعلام می گردد.

جزئیات مزایده خودرو پراید – مدل 1386

مزایده در روز چهارشنبه تاریخ 1403/03/30 ساعت: 10:30 در محل دفتر اجرای احکام مدنی دادگستری سمنان برگزار خواهد شد.خریداران می توانند پنج روز قبل از انجام مزایده جهت بازدید از خودرو به پارکینگ صدرا مراجعه نمایند برنده مزایده کسی خواهد بود که بالاترین قیمت را پیشنهاد و 10 درصد مبلغ پیشنهادی را فی المجلس و (فقط بصورت نقد و یا چک تضمینی در وجه شعبه اول اجرای احکام مدنی سمنان مابقی وجه را ظرف مهلت یک ماه از تاریخ انجام مزایده به حساب سپرده دادگستری واریز نماید درغیر اینصورت وجه سپرده ایشان بعد از کسر هزینه های مزایده به نفع صندوق دولت ضبط خواهد شد.بدیهی است که پس از واریز کامل وجه به حساب سپرده دادگستری سمنان نسبت به انتقال سند رسمی و قطعی به نام برنده مزایده اقدام خواهد شد. هزینه های نقل و انتقال با برنده مزایده و بدهیهای معوقه با فروشنده می باشد.

برای مشاهده آدرس و اطلاعات شرکت در مزایده، اشتراک تهیه نمایید.

آدرس برگذاری مزایده : نمایش آدرس و جزئیات
قیمت: 105/000/000 تومان
تاریخ شروع مزایده: 1403/03/10
مهلت شرکت در مزایده: 1403/03/30 (اگهی منقضی شده)
آدرس محل برگذاری مزایده
پس از خرید اشتراک نام و محل برگذاری مزایده نمایش داده می شود .
خرید اشتراک و مشاهده جزئیات مزایده

مزایده های مشابه

 • مزایده یک دستگاه خودرو پراید – جی تی ایکس آی ، رنگ: مشکی، کاربری: سواری ، سال: 1383

  - سمنان

  مهلت شرکت در مزایده : 12 روز

  قیمت: 53.000.000 تومان

 • مزایده دستگاه خودرو زانتیا رنگ بژ

  مهلت شرکت در مزایده : 5 روز

  قیمت: 300/000/000 تومان

 • مزایده سواری خودرو: پیکان وانت مدل: 1388 رنگ: سفید

  مهلت شرکت در مزایده : 5 روز

  قیمت: 160,000,000 تومان

 • مزایده پژو 206 ، رنگ: خاکستری ، کاربری: سواری ، مدل: 1390

  مهلت شرکت در مزایده : 5 روز

  قیمت: 300,000,000 تومان

 • مزایده خودرو مزدا1600 ، کاربری: سواری ، سال: 69

  مهلت شرکت در مزایده : اگهی منقضی شده

  قیمت: تماس با مزایده گذار

 • مزایده خودرو نیسان کمپرسی ، کاربری: سواری ، سال: 84

  مهلت شرکت در مزایده : اگهی منقضی شده

  قیمت: تماس با مزایده گذار