آگهی های مزایده خودرو منتشر شده این هفته: 400+
اشتراک

مزایده خودرو پراید SE 111 ، کاربری: سواری ، رنگ: سفید ، مدل: 1397

کد مزایده : 101364
متن مزایده

خودرو سواری پراید SE 111 به رنگ سفید ، بشماره موتور 6158041/M13 و شماره شاسی 1032029 ، ظرفیت 4 نفر ، 4 سیلندر ، دو محور ، چهار چرخ .

کارشناسی خودرو

وضعیت ظاهری خودرو : اتاق و بدنه آفتاب خوردگی دارد ، موتور خاموش فاقد باطری و روشن کردن خودرو با توجه به عدم وجود باطری میسر نمی باشد ، موتور و سایر متعلقات خودرو مشکلی ندارد ، گیربکس سالم ، شیشه جلو دارای یک ترک و شکسته و مابقی شیشه های خودرو سالم  ، سپردارد ، دیفرانسیل سالم ، صندلی و جلو داشبورد در حد مدل ، جلو پنجره دارد ، هر چرخ خودرو پنچر ، فاقد قالپاق ، چراغ دارد ، آیینه و برف پاک کن دارد. پس از بررسی میدانی خودروی فوق ، میزان ارزش و قیمت خودرو با توجه به نوسانات و عرف بازار مبلغ 2/400/000/000  ریال معادل دو میلیارد و چهارصد میلیون ریال کارشناسی و برآورد می گردد.

جزئیات مزایده خودرو پراید SE 111 ، کاربری: سواری ، رنگ: سفید ، مدل: 1397

در حال حاضر خودرو در ید محکوم له می باشد. سپس تقاضای فروش آن را از طریق مزایده عمومی نموده است که این اجرا پس از طی مراحل قانونی و عدم پرداخت محکوم ٌبه توسط محکوم ٌعلیه ، قصد دارد در روز یکشنبه مورخه 1403/04/03  ساعت 10 صبح با حضور نماینده محترم دادستان و همچنین محکوم ٌله ، در محل اجرای احکام خانواده دادگستری زاهدان : به آدرس زاهدان – بلوار شهید موسی نوری – (بهداشت سابق ) – مجتمع شهید موسی نوری – دادگستری شهرستان زاهدان – طبقه زیرزمین- اجرای احکام خانواده شعبه اول از طریق مزایده عمومی اموال توقیفی محکوم ٌعلیه به قیمت پایه کارشناسی به فروش برساند طالبین و خریداران می توانند همه روزه تا یک هفته قبل از زمان مزایده از اموال مورد مزایده با هماهنگی این اجرا بازدید و در زمان مزایده حضوراً شرکت نمایند . بدیهی است اموال مورد مزایده به کسی فروخته خواهد شد که بالاترین مبلغ را پیشنهاد نمایند و خریدار بایستی مبلغ 10 درصدی پیشنهادی مزایده را فی المجلس بحساب سپرده دادگستری زاهدان واریز نماید و مابقی را ظرف مدت یکماه بحساب سپرده دادگستری واریز و تحویل اجرای احکام مدنی نماید و پس از تائید مزایده توسط دادگاه محترم صادر کننده حکم ، تقاضای انتقال مالکیت اموال نماید و در صورت عدم تائید مزایده توسط دادگاه ، مبلغ ده درصدی واریزی به خریدار مسترد خواهد شد و در صورتی که خریدار مابقی وجه مزایده را در زمان مقرر به حساب سپرده واریز ننماید و یا اعلام انصراف نماید مبلغ ده درصدی پیشنهادی خریدار به نفع دولت ضبط خواهد شد و خریدار حق هیچگونه اعتراضی را نخواهد داشت تشریفات مزایده با رعایت مواد 113 به بعد قانون اجرای احکام مدنی در صورت نبود خریدار طلبکار نیز می تواند در قبال طلب خود از اموال مورد مزایده قبول نماید.


برای مشاهده آدرس و اطلاعات شرکت در مزایده، اشتراک تهیه نمایید.

آدرس برگذاری مزایده : نمایش آدرس و جزئیات
قیمت: 240/000/000 تومان
تاریخ شروع مزایده: 1403/03/06
مهلت شرکت در مزایده: 1403/04/03 (10 روز)
آدرس محل برگذاری مزایده
پس از خرید اشتراک نام و محل برگذاری مزایده نمایش داده می شود .
خرید اشتراک و مشاهده جزئیات مزایده

مزایده های مشابه