آگهی های مزایده خودرو منتشر شده این هفته: 400+
اشتراک

مزایده خودرو پراید SE132 در استان اصفهان سال 1398

کد مزایده : 101495
متن مزایده

یک دستگاه خودرو سواری پراید SE132 به رنگ سفید مدل 1398به شماره انتظامی 564ط53-ایران43

کارشناسی خودرو

طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری به مبلغ 2،300،000،000 ریال ارزیابی شده،

جزئیات مزایده خودرو پراید SE132 در استان اصفهان سال 1398

از ساعت 9 الی 12 روز یکشنبه مورخ 1403/03/20 در اداره ثبت اسناد و املاک مبارکه – واحد اجراء واقع در صفائیه، پارک اداری، پشت دادگستری، جنب اداره برق از طریق مزایده به فروش می رسد. مزایده از مبلغ 2،300،000،000 ریال شروع و به بالاترین قیمت پیشنهادی نقداً فروخته می شود و کلیه هزینه های قانونی به عهده برنده مزایده است و نیم عشر و حق مزایده نقداً وصول خواهد شد. طبق گزارش کارشناس رسمی دادگستری مورخ 1402/12/2 ، وضعیت اطاق سالم ، موتور و گریبکس سالم ، تودوزی و داشبورد مطلوب ، آج لاستیک ها 80% می باشد ، مدارک و اسناد بیمه ارائه نگردید و از وضعیت آن اطلاعی در دست نیست. شرکت در مزایده منوط به پرداخت ده درصد از مبلغ پایه کارشناسی به حساب سپرده ثبت و حضور خریدار یا نماینده قانونی او در جلسه مزایده است. برنده مکلف است مابه التفاوت مبلغ فروش را ظرف مدت پنج روز از تاریخ مزایده به حساب صندوق ثبت تودیع نماید و در صورتی که ظرف مهلت مقرر ، مانده فروش را به حساب سپرده ثبت واریز نکند ، مبلغ مذکور قابل استرداد نبوده و به حساب خزانه واریز خواهد شد. در این صورت ، عملیات فروش از درجه اعتبار ساقط و مزایده تجدید می گردد. ضمناً چنانچه روز مزایده تعطیل رسمی اعلام گردد، مزایده روز اداری بعد از تعطیلی در همان ساعت و مکان مقرر برگزار خواهد شد.


برای مشاهده آدرس و اطلاعات شرکت در مزایده، اشتراک تهیه نمایید.

آدرس برگذاری مزایده : نمایش آدرس و جزئیات
قیمت: 230/000/000 تومان
تاریخ شروع مزایده: 1403/03/06
مهلت شرکت در مزایده: 1403/03/20 (اگهی منقضی شده)
آدرس محل برگذاری مزایده
پس از خرید اشتراک نام و محل برگذاری مزایده نمایش داده می شود .
خرید اشتراک و مشاهده جزئیات مزایده

مزایده های مشابه

 • مزایده پژو 405 GLX-XU7: رنگ: خاکستری ، کاربری: سواری ، مدل: 1397 در استان اصفهان

  مهلت شرکت در مزایده : 19 روز

  قیمت: 370,000,000 تومان

 • مزایده خودرو مزدا دو کابین در استان اصفهان

  مزایده خودرو مزدا دو کابین در استان اصفهان

  مهلت شرکت در مزایده : 7 روز

  قیمت: تماس با مزایده گذار

 • مزایده دستگاه وانت مزدا دو کابین – بی 2000 آی ، رنگ خودرو: سبز یشمی ، مدل: 1384

  مزایده دستگاه وانت مزدا دو کابین – بی 2000 آی ، رنگ خودرو: سبز یشمی ، مدل: 1384

  مهلت شرکت در مزایده : 10 روز

  قیمت: 175/000/000 تومان

 • مزایده دستگاه خودرو پراید به رنگ سفید مدل 1388

  مهلت شرکت در مزایده : 3 روز

  قیمت: 100/000/000 تومان

 • مزایده پراید 131 ، کاربری: سواری ، رنگ: سفید ، مدل: 1396

  مهلت شرکت در مزایده : 11 روز

  قیمت: 230/000/000 تومان

 • مزایده خودرو تیبا رنگ سفید مدل 1396

  مهلت شرکت در مزایده : امروز

  قیمت: 270/000/000 تومان