سال ۱۴۰۳، سال "«جهش تولید با مشارکت مردم»"
اشتراک

مزایده خودرو پيکان سفید مدل 1383

کد مزایده : 99095
شهر: نجف آباد
متن مزایده

یک دستگاه خودرو سواري پيکان به شماره انتظامی ایران 71-564د83 به رنگ سفيد روغني مدل 1383 به شماره موتور 11284023770 و شماره شاسی 10018838

کارشناسی خودرو

که وضعیت ظاهری و کيفي خودرو مذکور برابر نظریه کارشناس رسمی بدین شرح می باشد :از نظر اتاق و بدنه ظاهرا سالم ، سپر جلو آثار برخورد و تصادف دارد ، شیشه جلو ترک خوردگی دارد ، درب عقب سمت چپ نیاز به زیر سازی و نقاشی دارد ، درب عقب راست آثار خش بصورت خطی دارد ، خودرو فاقد قالپاق می باشد ، فاقد رادیو و ضبط می باشد ، تودوزی آن در حد متوسط ، خودرو فاقد جک ، آچارچرخ و زاپاس می باشد. ششدانگ خودرو سواری مذکور متعلق به مدیون سياوش علي دوستي شهرکي بوده و قبلاً در قبال مطالبات فرزانه بهارلوئي يانچشمه بازداشت گردیده است ششدانگ خودرو مزبور برابر نظریه کارشناس رسمی دادگستری به مبلغ ششصد و هفتاد و پنج میلیون ريال ارزیابی گردیده از طریق مزایده حضوری به فروش می رسد.

جزئیات مزایده خودرو پيکان سفید مدل 1383

مزایده از ساعت 9 الی 12 روز یکشنبه مورخ 1403/02/30  از مبلغ ارزیابی آغاز و به بالاترین قیمت پیشنهادی نقداً فروخته خواهد شد و حقوق دولتی و حق مزایده طبق مقررات وصول خواهد شد . شرکت در مزايده اعم از بستانکار و ثالث منوط به پرداخت ده درصد از مبلغ پايه کارشناسي به حساب سپرده ثبت مي باشد برنده مزايده مکلف است مابه التفاوت مبلغ فروش را ظرف مدت پنج روز از تاريخ مزايده به حساب ثبت توديع ، در غير اينصورت مبلغ مذکور قابل استرداد نبوده و به حساب خزانه واريز خواهد شد و عمليات فروش از درجه اعتبار ساقط و مزايده تجديد مي گردد ./


برای مشاهده آدرس و اطلاعات شرکت در مزایده، اشتراک تهیه نمایید.

آدرس برگذاری مزایده : نمایش آدرس و جزئیات
قیمت: 67/500/000 تومان
تاریخ شروع مزایده: 1403/02/12
مهلت شرکت در مزایده: 1403/02/30 (اگهی منقضی شده)
آدرس محل برگذاری مزایده
پس از خرید اشتراک نام و محل برگذاری مزایده نمایش داده می شود .
خرید اشتراک و مشاهده جزئیات مزایده

مزایده های مشابه

 • مزایده خودرو وانت مزدا در استان اصفهان مدل 1364

  مزایده خودرو وانت مزدا در استان اصفهان مدل 1364

  مهلت شرکت در مزایده : 6 روز

  قیمت: 56/000/000 تومان

 • مزایده تیبا 2 : رنگ: سفید ، کاربری: سواری ، مدل: 1394

  مهلت شرکت در مزایده : 11 روز

  قیمت: 210/000/000 تومان

 • مزایده خودرو پراید ، رنگ #خاکستری

  مهلت شرکت در مزایده : 11 روز

  قیمت: 120/000/000 تومان

 • مزایده سمند : کاربری: سواری ، مدل: 1398 در استان اصفهان

  مهلت شرکت در مزایده : 6 روز

  قیمت: تماس با مزایده گذار