آگهی های مزایده خودرو منتشر شده این هفته: 400+
اشتراک

مزایده خودرو پژوپارس ، سفید ، کاربری: سواری ، مدل: 1395

کد مزایده : 101490
متن مزایده

مشخصات خودرو: یک دستگاه سواری پژوپارس به شماره انتظامی 117ب91 ایران29 با مشخصات فنی شامل: تیپPARSTU5 مدل1395 سوخت بنزین ،رنگ سفید روغنی ، شماره موتور 129738 .B139 و شماره شاسی NAAN11FE4GH715735

کارشناسی خودرو

درلحظه بازدید دارای اصالت و بدون هرگونه آثار تصادف و خط خش و شیشه ها سالم و دارای بیمه نامه شخص ثالث معتبر و لاستیک ها در حد40 درصد و نیاز به سرویس گیربکس و قسمت تعلیق و دیفرانسیل دارد ، چراغها سالم و رنگ خودرو بدون خط و خش و دارای سیستم صوتی و تودوزی مناسب دارد.در ضمن خودرو مورد مزایده توسط کارشناس رسمی به تاریخ 1403/2/10  کارشناسی و بمبلغ  5/500/000/000 ریال معادل پانصد و پنجاه میلیون تومان ارزیابی و قیمت گذاری شده است

جزئیات

و مزایده برای روز دوشنبه مورخ  1403/3/23 ساعت 10 صبح تعیین گردیده است،طالبین وخریداران می توانند پنج روز قبل از موعد مزایده به این اجرا واقع در کرمانشاه – خیابان شریعتی کوچه ثبت شعبه نهم اجرای احکام کیفری دادسرای عمومی و انقلاب  کرمانشاه مراجعه تا ترتیب ملاحظه آنها از مال موضوع آگهی فراهم شود.مزایده از قیمت ارزیابی شده شروع می شودهرکس که بالاترین قیمت را پیشنهاد نماید برنده مزایده شناخته خواهد شد و شرکت کنندگان مزایده مکلفند جهت پرداخت 10% مبلغ مزایده  را قبل از انجام مزایده به حساب سپرده  دادگستری تودیع نموده وبعد از برنده شدن جهت پرداخت مابالتفاوت مبلغ 10%  کارت عابر بانک ملی با موجودی کافی همراه داشته باشند . ،ودرصورت عدم پرداخت بقیه بهای مال در موعد مقرر مطابق ماده 129قانون اجرای احکام مدنی سپرده فوق الذکر پس از کسر هزینه مزایده به نفع دولت ضبط خواهد شد.پس از احراز صحت جریان مزایده توسط دادگاه دستور صدور انتقال سند به نام خریدار صادر می شود .ضمناًهزینه نقل وانتقال برعهده خریدار می باشد.


برای مشاهده آدرس و اطلاعات شرکت در مزایده، اشتراک تهیه نمایید.

آدرس برگذاری مزایده : نمایش آدرس و جزئیات
قیمت: 550/000/000 تومان
تاریخ شروع مزایده: 1403/03/06
مهلت شرکت در مزایده: 1403/03/23 (اگهی منقضی شده)
آدرس محل برگذاری مزایده
پس از خرید اشتراک نام و محل برگذاری مزایده نمایش داده می شود .
خرید اشتراک و مشاهده جزئیات مزایده

مزایده های مشابه

 • مزایده خودرو وانت تیپ: 2000 در استان کرمانشاه سال 1364

  مزایده خودرو وانت تیپ: 2000 در استان کرمانشاه سال 1364

  مهلت شرکت در مزایده : 10 روز

  قیمت: 50/000/000 تومان

 • مزایده خودرو پژو ، مدل: 1384 ، رنگ: بژ ، کاربری: سواری

  مزایده خودرو پژو ، مدل: 1384 ، رنگ: بژ ، کاربری: سواری

  مهلت شرکت در مزایده : 2 روز

  قیمت: 185/000/000 تومان

 • مزایده خودرو سواری سمند در استان: کرمانشاه

  مهلت شرکت در مزایده : اگهی منقضی شده

  قیمت: تماس با مزایده گذار