سال ۱۴۰۳، سال "«جهش تولید با مشارکت مردم»"
اشتراک

مزایده خودرو: پژو تیپ پارس مدل: 1386 رنگ: نقره ای

کد مزایده : 99340
شهر: تبریز
متن مزایده

ششدانگ یک دستگاه خودروی سواری پژو تیپ پارس به رنگ نقره ای متالیک به شماره موتور 12486020209 و شماره شاسي 50308553 به شماره انتظامی 122 ی 63 – ايران 15 و مدل 1386

کارشناسی خودرو

کارشناس رسمي دادگستری خودروی مذکوردارای آثار برخورد در گلگیر های عقب و پوسیدگی سرکمکهای جلو ورنگ رفتگی سقف و درب صندوق عقب داشته و لاستیکها از آج 50 درصدی برخوردار بوده و لاستیک چرخ زاپاس مستعمل بود و بعلت خالی کردن باطری موتور روشن نشد و خودرو تا تاريخ 1403/01/16 داراي بيمه نامه شخص ثالث بشماره 1402/5/1/119/34433/27 نزدشرکت بيمه ایران میباشد و ششدانگ خودرو با وضعیت موصوف طبق گزارش کارشناس رسمی دادگستری به مبلغ دومیلیارد ریال ارزيابي گرديده است

جزئیات مزایده خودرو: پژو تیپ پارس مدل: 1386 رنگ: نقره ای

مزایده از ساعت 9 صبح الی 12 ظهر روز شنبه مورخه 1403/02/29 از طریق مزایده به فروش می رسد و شرکت برای عموم آزاد است و مزایده حضوری بوده و در یک جلسه برگزار خواهد شد خریداران می توانند جهت رویت خودرو به نشانی فوق الذکر محل توقف خودرو مراجعه نمایند و مزايده از مبلغ ياد شده بالا شروع وبه بالاترين قيمت پيشنهاد شده از طرف خريدار فروخته مي شود . برنده مزایده مکلف است مابه التفاوت مبلغ فروش را ظرف پنج روز از تاریخ مزایده به حساب صندوق ثبت بشماره فوق واریز و فیش مربوطه را تسلیم اداره اجرا نماید. درغیر اینصورت چنانچه مانده فروش به حساب فوق ظرف مهلت مقرر واریز نگردد مبلغ مزبور (10 درصد واریزی) قابل استرداد نبوده و به حساب خزانه واریز خواهد شده و عملیات مزایده از درجه اعتبار ساقط و مزایده تجدید خواهد شد و اعتراض بعدی مسموع نخواهد بود .


برای مشاهده آدرس و اطلاعات شرکت در مزایده، اشتراک تهیه نمایید.

آدرس برگذاری مزایده : نمایش آدرس و جزئیات
قیمت: 200/000/000 تومان
تاریخ شروع مزایده: 1403/02/17
مهلت شرکت در مزایده: 1403/02/29 (اگهی منقضی شده)
آدرس محل برگذاری مزایده
پس از خرید اشتراک نام و محل برگذاری مزایده نمایش داده می شود .
خرید اشتراک و مشاهده جزئیات مزایده

مزایده های مشابه