سال ۱۴۰۳، سال "«جهش تولید با مشارکت مردم»"
اشتراک

مزایده خودرو پژو تیپ 1600 آر.دي ، رنگ: سفید ، کاربری: سواری ، مدل: 1380

کد مزایده : 98760
شهر: تبریز
متن مزایده

ششدانگ یک دستگاه خودروی سواری پژو تیپ 1600 آر.دي به رنگ اصلی سفید و رنگ فرعی سفید صدفی- روغنی به شماره موتور 22328023174 و شماره شاسي 80726246 به شماره انتظامی 623 س 11 – ايران 15 و مدل 1380

کارشناسی خودرو

کارشناس رسمي دادگستری وضعیت اتاق پوسیدگی دارد آج لاستیک 40 درصد می باشد موتور خاموش و نیاز به باطری دارد دارای خط و خش می باشد و خودرو تا تاريخ 1402/10/01 داراي بيمه نامه شخص ثالث بشماره 1401/31/5704/2883265 نزدشرکت بيمه دی میباشد و ششدانگ خودرو با وضعیت موصوف طبق گزارش کارشناس رسمی دادگستری به مبلغ پانصد میلیون ریال ارزيابي گرديده است

جزئیات مزایده خودرو پژو تیپ 1600 آر.دي ، رنگ: سفید ، کاربری: سواری ، مدل: 1380

مزایده از ساعت 9 صبح الی 12 ظهر روز شنبه مورخه 1403/02/22 از طریق مزایده به فروش می رسد و شرکت برای عموم آزاد است و مزایده حضوری بوده و در یک جلسه برگزار خواهد شد خریداران می توانند جهت رویت خودرو به نشانی فوق الذکر محل توقف خودرو مراجعه نمایند و مزايده از مبلغ ياد شده بالا شروع وبه بالاترين قيمت پيشنهاد شده از طرف خريدار فروخته مي شود . درغیر اینصورت چنانچه مانده فروش به حساب فوق ظرف مهلت مقرر واریز نگردد مبلغ مزبور (10 درصد واریزی) قابل استرداد نبوده و به حساب خزانه واریز خواهد شده و عملیات مزایده از درجه اعتبار ساقط و مزایده تجدید خواهد شد و اعتراض بعدی مسموع نخواهد بود . ضمنا سایر هزینه ها و حق حراج زايد بر مبلغ مزايده برعهده خريدار مي باشد و درصورت وجود وجه مازاد حاصل از فروش وجوه پرداختي موضوع فراز 6 بند الف ماده 121 آئين نامه اجرا از محل مازاد قابل پرداخت مي باشد.


برای مشاهده آدرس و اطلاعات شرکت در مزایده، اشتراک تهیه نمایید.

آدرس برگذاری مزایده : نمایش آدرس و جزئیات
قیمت: 50/000/000 تومان
تاریخ شروع مزایده: 1403/02/05
مهلت شرکت در مزایده: 1403/02/22 (اگهی منقضی شده)
آدرس محل برگذاری مزایده
پس از خرید اشتراک نام و محل برگذاری مزایده نمایش داده می شود .
خرید اشتراک و مشاهده جزئیات مزایده

مزایده های مشابه