سال ۱۴۰۳، سال "«جهش تولید با مشارکت مردم»"
اشتراک

مزایده خودرو پژو روآ دو گانه سوز خاکستری – مدل 1386

کد مزایده : 99264
شهر: اروميه
متن مزایده

يك دستگاه سواری پژو روآ دو گانه سوزتیپ دستگاه ROA1600مدل 1386 به شماره انتظامی 548 ب82-ایران 27 کارخانه سازنده ایران خودرو ظرفیت 5 نفر رنگ خاکستری چهار سیلندر چهار چرخ چهار درب شماره شاسی 61360452 و شماره موتور11686055156

کارشناسی خودرو

وضعیت خودرو:موتور خاموش بازدید وارزیابی گردید -پهلوی راست خودرو ،خوردگی و نیاز به تعمیر دارد -آج لاستیک های جلو حدود 50 و لاستیک های عقب حدود 60 درصد -روکش و رادیو پخش دارد -آفتاب سوختگی داردو بعد از طی مراحل قانونی قابلیت تعویض پلاک دارد طبق نظریه کارشناسرسمي دادگستری وارده به شماره 1403/00490-1403/01/15 به مبلغ 750/000/000 ريال ارزيابي شده است.

جزئیات مزایده خودرو پژو روآ دو گانه سوز خاکستری – مدل 1386

لذا خودرو به شماره انتظامی فوق از ساعت 9 الي 12 روزدوشنبه مورخ1403/02/31 از طريق مزايده به فروش مي رسد. مزايده از مبلغ 750/000/000 ریال شروع و به بالاترين قيمت پيشنهادي نقداً فروخته مي شود شرکت در مزایده منوط به پرداخت ده درصد از مبلغ پایه کارشناسی به حساب سپرده ثبت و حضور خریدار یا نماینده قانونی او در جلسه مزایده است . برنده مزایده مکلف است مابه التفاوت مبلغ فروش را ظرف مدت پنج روز از تاریخ مزایده به حساب صندوق ثبت تودیع نماید و در صورتیکه ظرف مهلت مقرر مانده فروش را به حساب سپرده ثبت واریز نکند ، مبلغ مذکور قابل استرداد نبوده و به حساب خزانه واریز خواهد شد. در این صورت ، عملیات فروش از درجه اعتبار ساقط و مزایده تجدید می گردد و نيز در صورت وجود مازاد، وجوه پرداختي بابت هزينه هاي فوق از محل مازاد به برنده مزايده مسترد خواهد شد .لازم به ذكر است پرداخت بدهي هاي مالياتي و عوارض شهرداري و غيره تا تاريخ مزايده اعم از اينكه رقم قطعي آن معلوم شده يا نشده باشد به عهده برنده مزايده است و نيز در صورت وجود مازاد، وجوه پرداختي بابت هزينه هاي فوق از محل مازاد به برنده مزايده مسترد خواهد شد و نيم عشر و حق مزايده نقداً وصول مي گردد.


برای مشاهده آدرس و اطلاعات شرکت در مزایده، اشتراک تهیه نمایید.

آدرس برگذاری مزایده : نمایش آدرس و جزئیات
قیمت: 75/000/000 تومان
تاریخ شروع مزایده: 1403/02/16
مهلت شرکت در مزایده: 1403/02/31 (اگهی منقضی شده)
آدرس محل برگذاری مزایده
پس از خرید اشتراک نام و محل برگذاری مزایده نمایش داده می شود .
خرید اشتراک و مشاهده جزئیات مزایده

مزایده های مشابه