آگهی های مزایده خودرو منتشر شده این هفته: 400+
اشتراک

مزایده خودرو پژو روآ – مدل 1386

کد مزایده : 101500
متن مزایده

یک دستگاه خودروی سواری پژو روآ مدل 1386به رنگ نقره ای-آبی متالیک با سوخت بنزین و گازسوز با شماره انتظامی  ایران 35-426 ق 36 با شماره شاسی 61324785 با شماره 11686006798

کارشناسی خودرو

دو محور چهارسیلندر که اطاق خودرو در گوشه گلگیر جلو سمت راست تصادفی و بازیابی بدون رنگ و قسمت عقب شامل درب صندوق و کف و سپر عقب آثار تصادف بدون بازسازی می باشد چراغ خطر عقب  سمت راست شکسته است  و موتور و گیربکس و دیفرانسیل و صندلی و تودوزی  خودرو همگی سالم می باشند و خودرو در حال حاضر در پارکینگ جلالی مراغه می باشد قیمت پایه خودرو موضوع مزایده حسب نظریه کارشناسی 850/000/000 ریال معادل هشتاد و پنج میلیون تومان ارزیابی شده و نظریه کارشناسی به طرفین ابلاغ  و مصون از هرگونه  اعتراضی باقی مانده است.

جزئیات مزایده خودرو پژو روآ – مدل 1386

3- مزایده از قیمت پایه شروع می شود و مال متعلق به کسی خواهد شد که بالاترین قیمت را پیشنهاد  و قبول نماید

4- برنده مزایده می بایست کل مبلغ پیشنهادی را نقدا و فی المجلس یا بصورت چک بانکی تضمینی به واحد اجرای احکام مدنی ارائه نماید

5-شرکت کنندگان می توانند تا 5 روز قبل از مزایده از خودرو مورد مزایده بازدید نمایند.


برای مشاهده آدرس و اطلاعات شرکت در مزایده، اشتراک تهیه نمایید.

آدرس برگذاری مزایده : نمایش آدرس و جزئیات
قیمت: 85/000/000 تومان
تاریخ شروع مزایده: 1403/03/06
مهلت شرکت در مزایده: 1403/03/19 (اگهی منقضی شده)
آدرس محل برگذاری مزایده
پس از خرید اشتراک نام و محل برگذاری مزایده نمایش داده می شود .
خرید اشتراک و مشاهده جزئیات مزایده

مزایده های مشابه