آگهی های مزایده خودرو منتشر شده این هفته: 400+
اشتراک

مزایده خودرو پژو روآ مدل 1387 و خودرو وانت پیکان مدل 1389

کد مزایده : 99751
شهر: سلماس
متن مزایده

ششدانگ يك دستگاه خودروی سواری پژو روآ مدل 1387 بشماره پلاک ایران 37-122ق68 و خودرو وانت پیکان مدل 1389 بشماره پلاک ایران 27-615س96

کارشناسی خودرو

خودروی پژو روآ مذکور به رنگ خاکستری بشماره موتور 6087616 و شاسی شماره 383008 با سوخت بنزین وگاز از نظر وضعیت فنی ، تیپ روآ ظرفیت 5 نفر ، بدون اطلاع ازبیمه نامه، درب ها بصورت قفل و موتور خاموش می باشد و برابر نظر کارشناس رسمی دادگستری اطاق وبدنه آفتاب سوختگی دارد ودرب موتور وگلگیر جلو راست نیاز به صافکاری و رنگ آمیزی دارد شبکه جلو شکسته بدنه دارای خط خوردگی می باشد آج لاستیک حدودا 40 درصد می باشد خودروی پیکان وانت مذکور به رنگ سفید بشماره موتور 9020476 و شاسی شماره 123007 با سوخت بنزین وگاز از نظر وضعیت فنی ، تیپ 1600 ظرفیت 750 کیلوگرم ، بدون اطلاع از بیمه نامه ، درب ها بصورت قفل و موتور خاموش می باشد و برابر نظر کارشناس رسمی دادگستری اطاق تصادفی ونیاز به تعویض اطاق می باشد سپرها تصادفی ، شیشه ها کلا شکسته و چراغ های جلو شکسته ، آج لاستیک حدودا 30 درصد می باشد، توصیف اجمالی شده است و با شرایط فوق و بدون در نظرگرفتن خلافی، ششدانگ خودرو پژو روآ به مبلغ نه صد میلیون ریال و ششدانگ خودرو وانت پیکان ششصد میلیون ریال ارزیابی گردیده است.

جزئیات مزایده خودرو پژو روآ مدل 1387 و خودرو وانت پیکان مدل 1389

مزایده در روز یکشنبه مورخ 1403/03/13 ازساعت 9 الی 12 از طريق مزايده حضوری به فروش مي رسد.قیمت خودروی مورد مزايده پژو روآ از مبلغ نه صد میلیون ریال و خودرو وانت پیکان از ششصد میلیون ریال شروع و به بالاترين قيمت پیشنهادی فروخته خواهد شد.شركت درمزایده منوط به پرداخت ده درصد ازمبلغ پایه کارشناسی به حساب سپرده ثبت وحضور خریدار یا نماینده قانونی او در جلسه مزایده است برنده مزایده مکلف است مابه التفاوت مبلغ فروش را ظرف مدت پنج روز از تاریخ مزایده به حساب صندوق ثبت تودیع نماید و در صورتیکه ظرف مهلت مقررمانده فروش را به حساب سپرده ثبت واریز نکند مبلغ ده درصد مذکور قابل استرداد نبوده و به حساب خزانه واریز خواهد شد.كليه هزينه هاي قانوني اعم از هزینه پارکینک و خلافی خودرو و شهرداری ودارائی وغیره به عهده برنده مزايده است و نيم عشراجرائی وحق مزايده نقداً وصول می گردد.


برای مشاهده آدرس و اطلاعات شرکت در مزایده، اشتراک تهیه نمایید.

آدرس برگذاری مزایده : نمایش آدرس و جزئیات
قیمت: 1403/03/13 تومان
تاریخ شروع مزایده: 1403/02/25
مهلت شرکت در مزایده: ----- (اگهی منقضی شده)
آدرس محل برگذاری مزایده
پس از خرید اشتراک نام و محل برگذاری مزایده نمایش داده می شود .
خرید اشتراک و مشاهده جزئیات مزایده

مزایده های مشابه