سال ۱۴۰۳، سال "«جهش تولید با مشارکت مردم»"
اشتراک

مزایده خودرو پژو هاچ بک تیپ 206 ، رنگ: نقره ای ، کاربری: سواری ، سال: 1384

کد مزایده : 99236
شهر: تبریز
متن مزایده

ششدانگ یک دستگاه خودروی سواری پژو هاچ بک تیپ 206 به رنگ نقره ای متالیک به شماره موتور 1013084004132 و شماره شاسي 19838785 به شماره انتظامی 919 ج 97 – ايران 15 و مدل 1384

کارشناسی خودرو

کارشناس رسمي دادگستری خودروی مذکور درلحظه بازدید خاموش ونیاز به باطری داشت،گلگیر جلو راست تصادفی است،درب جلو راست تصادفی،دورتادور اطاق خودرو دارای خط و خش و نیاز به بازسازی دارد ،داخل اطاق خودرو صندلی ها و سقف نیاز به تعمیردارد ، بدنه خودرو به رنگ آمیزی و بازسازی دارد، لاستیکها 50 درصد می باشد و خودرو تا تاريخ 1402/09/07 داراي بيمه نامه شخص ثالث بشماره 3122619/01/000957 نزدشرکت بيمه اسیا میباشد و ششدانگ خودرو با وضعیت موصوف طبق گزارش کارشناس رسمی دادگستری به مبلغ یک میلیاردو ششصد میلیون ریال ارزيابي گرديده است

جزئیات مزایده خودرو پژو هاچ بک تیپ 206 ، رنگ: نقره ای ، کاربری: سواری ، سال: 1384

مزایده پس از ابلاغ ارزیابی و قطعیت آن درقبال قسمتی از طلب وحق الاجراي متعلقه به مزایده گذاشته شده است که از ساعت 9 صبح الی 12 ظهر روز دوشنبه مورخه 1402/02/31 از طریق مزایده به فروش می رسد و شرکت برای عموم آزاد است و مزایده حضوری بوده و در یک جلسه برگزار خواهد شد خریداران می توانند جهت رویت خودرو به نشانی فوق الذکر محل توقف خودرو مراجعه نمایند و مزايده از مبلغ ياد شده بالا شروع وبه بالاترين قيمت پيشنهاد شده از طرف خريدار فروخته مي شود . درغیر اینصورت چنانچه مانده فروش به حساب فوق ظرف مهلت مقرر واریز نگردد مبلغ مزبور (10 درصد واریزی) قابل استرداد نبوده و به حساب خزانه واریز خواهد شده و عملیات مزایده از درجه اعتبار ساقط و مزایده تجدید خواهد شد و اعتراض بعدی مسموع نخواهد بود . ضمنا سایر هزینه ها و حق حراج زايد بر مبلغ مزايده برعهده خريدار مي باشد و درصورت وجود وجه مازاد حاصل از فروش وجوه پرداختي موضوع فراز 6 بند الف ماده 121 آئين نامه اجرا از محل مازاد قابل پرداخت مي باشد.


برای مشاهده آدرس و اطلاعات شرکت در مزایده، اشتراک تهیه نمایید.

آدرس برگذاری مزایده : نمایش آدرس و جزئیات
قیمت: 160/000/000 تومان
تاریخ شروع مزایده: 1403/02/16
مهلت شرکت در مزایده: 1403/02/31 (اگهی منقضی شده)
آدرس محل برگذاری مزایده
پس از خرید اشتراک نام و محل برگذاری مزایده نمایش داده می شود .
خرید اشتراک و مشاهده جزئیات مزایده

مزایده های مشابه