سال ۱۴۰۳، سال "«جهش تولید با مشارکت مردم»"
اشتراک

مزایده خودرو پژو پارس دو گانه سوز سفید – مدل 1400

کد مزایده : 99339
شهر: میاندواب
متن مزایده

یک دانگ از شش دانگ یک دستگاه خودرو سواری پژو پارس دو گانه سوز کارخانه سال ساخت 1400 برنگ سفید روغنی ساخت ایران به شماره شاسی NAAN21VE2MK091298 بشماره موتور 124K1560588 به شماره انتظامی 552 ن 12 ایران 37

کارشناسی خودرو

برابر اعلام کارشناس ارزیابی ، خودرو با موتور خاموش بازدید گردید ، اتاق خودرو سالم می باشد لاستیک ها با استهلاک 60 درصد و اتمام بیمه نامه ثالث در مورخه 1403/04/07 می باشد که قیمت یک دانگ خودروی مذکور توسط کارشناس رسمی دادگستری میاندوآب در امور بیمه و ارزیاب خسارت ماشین به مبلغ 783،333،333 ریال معادل هفتصدو هشتاد و سه میلیون سیصدو سی و سه هزار و سیصدو سی و سه ریال ارزیابی شده است

جزئیات مزایده خودرو پژو پارس دو گانه سوز سفید – مدل 1400

مزایده خودروی فوق الذکر روز دوشنبه مورخه 1403/02/31 از ساعت 9:00 الی 12:00 از طريق مزايده به فروش مي رسد . به استناد ماده 136 اصلاحی آئین نامه اجرا شرکت در مزایده منوط به پرداخت 10 درصد از مبلغ پایه کارشناسی به حساب سپرده ثبت و حضورخریدار و نماینده قانونی او در جلسه مزایده است و برنده مزایده مکلف است مابه التفاوت مبلغ فروش را ظرف مدت 5 روز از تاریخ مزایده به حساب صندوق ثبت تودیع نماید و در صورتی که ظرف مهلت مقرر مانده فروش را به حساب سپرده ثبت واریز نکند مبلغ مذکور قابل استرداد نبوده و به حساب خزانه واریز خواهد شد . هزينه هاي قانوني دیگر شامل هزینه پارکینگ و بیمه وخلافی و سایر هزینه های مشمول دیگر به عهده برنده مزايده است ، مضافا خودروی مرقوم در پارکینگ حمایت میاندوآب واقع در ولی آباد مستقر می باشد که علاقمندان به خرید می توانند با اجازه مدیریت محترم پارکینگ حمایت شهرستان میاندوآب از آن بازدید نمایند.


برای مشاهده آدرس و اطلاعات شرکت در مزایده، اشتراک تهیه نمایید.

آدرس برگذاری مزایده : نمایش آدرس و جزئیات
قیمت: 78/333/333 تومان
تاریخ شروع مزایده: 1403/02/17
مهلت شرکت در مزایده: 1403/02/31 (اگهی منقضی شده)
آدرس محل برگذاری مزایده
پس از خرید اشتراک نام و محل برگذاری مزایده نمایش داده می شود .
خرید اشتراک و مشاهده جزئیات مزایده

مزایده های مشابه