آگهی های مزایده خودرو منتشر شده این هفته: 400+
اشتراک

مزایده خودرو پژو پارس سال 1393 رنگ نوک مدادی در استان سیستان و بلوچستان

کد مزایده : 102262
متن مزایده


موضوع مزایده : یک دستگاه پژو پارس به رنگ نوک مدادی مدل سال 1393 به ارزش 2.400.000.000 ریال

برای مشاهده آدرس و اطلاعات شرکت در مزایده، اشتراک تهیه نمایید.

آدرس برگذاری مزایده : نمایش آدرس و جزئیات
قیمت: 240/000/000 تومان
تاریخ شروع مزایده: 1403/03/09
مهلت شرکت در مزایده: 1403/04/09 (5 روز)
آدرس محل برگذاری مزایده
پس از خرید اشتراک نام و محل برگذاری مزایده نمایش داده می شود .
خرید اشتراک و مشاهده جزئیات مزایده

مزایده های مشابه