سال ۱۴۰۳، سال "«جهش تولید با مشارکت مردم»"
اشتراک

مزایده خودرو پژو 206تیپ 4 به مدل 1387

کد مزایده : 98174
شهر: نیشابور
متن مزایده

پژو 206تیپ 4به شماره انتظامي 213ی23-32 مدل 1387به شماره شاسی 003478شماره موتور14187005179

کارشناسی خودرو

كه طبق نظر كارشناس رسمي به میزان دو میلیارد و دویست میلیون ریال معادل دویست و بیست میلیون تومان ارزيابي شده.

جزئیات مزایده خودرو پژو 206تیپ 4 به مدل 1387

از ساعت 9 الي 12 روزچهار شنبه مورخ نوزدهم اردیبهشت یکهزار و چهارصدوسه (1403/2/19) طريق مزايده به فروش مي رسد. مزايده از مبلغ فوق شروع و به بالاترين قيمت پيشنهادي نقداً فروخته مي شد و كليه هزينه هاي قانوني به عهده برنده مزايده است و نيم عشر و حق مزايده نقداً وصول خواهد شد ضمناً چنانچه روز مزايده تعطيل رسمي اعلام گردد، اگهی مزايده مجددا تجدید میگردد.


برای مشاهده آدرس و اطلاعات شرکت در مزایده، اشتراک تهیه نمایید.

آدرس برگذاری مزایده : نمایش آدرس و جزئیات
قیمت: 220/000/000 تومان
تاریخ شروع مزایده: 1401/01/21
مهلت شرکت در مزایده: 1403/02/19 (اگهی منقضی شده)
آدرس محل برگذاری مزایده
پس از خرید اشتراک نام و محل برگذاری مزایده نمایش داده می شود .
خرید اشتراک و مشاهده جزئیات مزایده

مزایده های مشابه