آگهی های مزایده خودرو منتشر شده این هفته: 400+
اشتراک

مزایده خودرو پژو 206 به رنگ مشکی مدل 1386

کد مزایده : 102724
متن مزایده

خودرو سواری پژو 206 مشکی- بشماره شهربانی ایران 56 -366 د 94  محور 2      ظرفیت 5  تعداد سیلندر 4      شماره موتور 14186014046 شماره شاسی 21509751

کارشناسی خودرو

تعداد چرخ 4    نوع سوخت بنزین  مدل 1386    اتاق و بدنه فابریک    صندلی و تودوزی    مستعمل    تجهیزات: ایربگ و تجهیزات ایمنی ندارد  موتور و گیربکس: متناسب با مدل  تایر: 60 درصد ارزش پایه با توجه به موراد یاد شده و عرف بازار و مدل سواری ارزش آن 180/000/000 تومان معادل 1/800/000/000 ریال ارزیابی گردید.ارزش خودرو مذکور که توسط کارشناس دادگستری برآورد شده و قیمت پایه محسوب می گردد.

جزئیات مزایده خودرو پژو 206 به رنگ مشکی مدل 1386

در تاریخ1403/03/29 ساعت 08:00 صبح از طریق مزایده به فروش خواهد رسید، قیمت فروش پایه از بهای ارزیابی شده شروع و به کسی که بالاترین قیمت را پیشنهاد نماید فروخته خواهد شد،برنده مزایده مکلف است ثمن معامله پرداخت نماید، در صورت پرداخت ده درصد مبلغ پیشنهادی و عدم تودیع مابقی ثمن معامله ظرف مدت یکماه، ده درصد پرداختی به نفع صندوق دولت ضبط و مزایده تجدید خواهد شد. متقاضیان می توانند در صورت تمایل 5 روز قبل از موعد مزایده به دفتر شعبه مراجعه تا موجبات بازدید مورد مزایده فراهم گردد.


برای مشاهده آدرس و اطلاعات شرکت در مزایده، اشتراک تهیه نمایید.

آدرس برگذاری مزایده : نمایش آدرس و جزئیات
قیمت: 180/000/000 تومان
تاریخ شروع مزایده: 1403/03/12
مهلت شرکت در مزایده: 1403/03/29 (5 روز)
آدرس محل برگذاری مزایده
پس از خرید اشتراک نام و محل برگذاری مزایده نمایش داده می شود .
خرید اشتراک و مشاهده جزئیات مزایده

مزایده های مشابه

 • مزایده یک دستگاه خودرو پژو پارس در گیلان

  مهلت شرکت در مزایده : 10 روز

  قیمت: 113.400.000 تومان

 • مزایده دستگاه خودرو پژو تیپ Tu5 SLX رنگ خودرو سفید مدل 1391

  مزایده دستگاه خودرو پژو تیپ Tu5 SLX رنگ خودرو سفید مدل 1391

  مهلت شرکت در مزایده : 5 روز

  قیمت: 360/000/000 تومان

 • مزایده خودرو سمندایکس7 مدل 1381 رنگ مشکی

  مهلت شرکت در مزایده : 10 روز

  قیمت: تماس با مزایده گذار

 • مزایده خودرو 206 در استان: گیلان

  مهلت شرکت در مزایده : 10 روز

  قیمت: 90,000,000 تومان

 • مزایده خودرو سمندایکس7 مدل 1381 مشکی

  مهلت شرکت در مزایده : 10 روز

  قیمت: 180/000/000 تومان

 • مزایده خودرو پراید ، رنگ: مشکی ، کاربری: سواری ، سال: 1383

  مهلت شرکت در مزایده : 6 روز

  قیمت: 100,000,000 تومان