آگهی های مزایده خودرو منتشر شده این هفته: 400+
اشتراک

مزایده خودرو پژو 206 رنگ: آبی مدل: 1396

کد مزایده : 102283
متن مزایده

یکدستگاه خودرو پژو 206 آبی رنگ تیوفایو مدل  1396  به شماره انتظامی  686 ص 38 ایران 34

کارشناسی خودرو

خودرو خط و خش جزئی دارد و میلمان دخودرو بدون ایراد و لاستیک ها حدودا 80 درصد و خودرو بدون ایراد و کاملا سالم می باشد.

جزئیات مزایده خودرو پژو 206 رنگ: آبی مدل: 1396

لذا خودروی فوق در روز 1403/4/2 رأس ساعت 10 صبح از طریق مزایده حضوری در محل دفتر اجرای احکام مدنی دادگستری دزفول به معرض فروش گذارده می شود طالبین می توانند در مدت پنج روز قبل از روز مزایده با هماهنگی اجرای احکام مدنی دادگستری دزفول در وقت اداری از اموال مذکور بازدید نمایند. مزایده از قیمت پایه 5/100/000/000  ریال (ارزش خودرو بدون در نظر گرفتن دیون احتمالی )شروع میشود برنده مزایده کسی است که بالاترین قیمت را پیشنهاد نماید مزایده رأس ساعت 10 صبح در شعبه اجرای احکام مدنی دادگستری دزفول شروع و برنده مزایده باید 10%بها را فی المجلس به عنوان سپرده به قسمت اجرای احکام مدنی پرداخت نماید و حداکثر ظرف یک ماه بقیه بهای مورد مزایده را به صندوق دادگستری دزفول تودیع و قبض آن را به اجرا تسلیم نماید تا اقدامات بعدی انجام شود در غیر این صورت سپرده او پس از کسر هزینه های مزایده به نفع دولت ضبط خواهد شد. هزینه های نقل و انتقال و غیره کلاً به عهده برنده مزایده خواهد بود در ضمن شرکت کنندگان در مزایده بایستی میلغ 10درصد قیمت پیشنهادی خود را بصورت چک تضمین شده معتبر همراه با پیشنهاد خود به اجرای احکام مدنی ارائه نمایند.


برای مشاهده آدرس و اطلاعات شرکت در مزایده، اشتراک تهیه نمایید.

آدرس برگذاری مزایده : نمایش آدرس و جزئیات
قیمت: 510/000/000 تومان
تاریخ شروع مزایده: 1403/03/09
مهلت شرکت در مزایده: 1403/04/02 (9 روز)
آدرس محل برگذاری مزایده
پس از خرید اشتراک نام و محل برگذاری مزایده نمایش داده می شود .
خرید اشتراک و مشاهده جزئیات مزایده

مزایده های مشابه

 • مزایده وانت پیکان : کاربری: سواری ، مدل: 1387

  مهلت شرکت در مزایده : 3 روز

  قیمت: تماس با مزایده گذار

 • مزایده خودرو پژو 405 دوگانه سوز – مدل 1386

  مهلت شرکت در مزایده : 3 روز

  قیمت: تماس با مزایده گذار

 • مزایده خودرو وانت پیکان دوگانه سوز سال 1387 پلاک: 775الف16 در استان خوزستان

  مهلت شرکت در مزایده : 3 روز

  قیمت: تماس با مزایده گذار

 • مزایده خودرو وانت پیکان دوگانه سوز مدل 1387

  مهلت شرکت در مزایده : 3 روز

  قیمت: تماس با مزایده گذار

 • مزایده خودرو وانت مزدا B2000i – مدل 1387 در استان: خوزستان

  مهلت شرکت در مزایده : 3 روز

  قیمت: تماس با مزایده گذار