سال ۱۴۰۳، سال "«جهش تولید با مشارکت مردم»"
اشتراک

مزایده خودرو پژو 405 به رنگ خاکستری مدل 1390

کد مزایده : 98570
شهر: مراغه
متن مزایده

يك دستگاه اتومبيل سواری پژو 405 مدل1390 باپلاک انتظامی ایران25 – 449 ب32 به رنگ خاکستری باشماره شاسی 436347 و شماره موتور 12490098420

کارشناسی خودرو

بصورت دوگانه سوز CNG – اطاق بدنه سالم – داشبورد سالم – تجهیزات ندارد – نقایص ظاهری ندارد – موتور سالم – گیربکس سالم – دیفرنسیل سالم – تایرها سالم – خلافی ندارد- بیمه ثالث تا 1403/3/27 میباشد – خودرو ازلحاظ ظاهری وفنی مشکل خاصی ندارد – خودرو متعلق به قاي احمد باروقی میباشد كه طبق نظر كارشناس رسمي به مبلغ 240/000/000 ريال ارزيابي شده.

جزئیات مزایده خودرو پژو 405 به رنگ خاکستری مدل 1390

مزایده از ساعت 9 الي 12 مورخ1403/02/23 از طريق مزايده به فروش مي رسد. مزايده از مبلغ240/000/000 ریال شروع و به بالاترين قيمت پيشنهادي نقداً فروخته مي شد و كليه هزينه هاي قانوني به عهده برنده مزايده است و نيم عشر و حق مزايده نقداً وصول خواهد شد.

شرکت در مزايده منوط به پرداخت ده درصد از مبالغ پايه کارشناسي به حساب سپرده ثبت و حضور خریدار يا نمايندگان قانوني او در جلسه مزايده مي باشد برنده مزايده مکلف است مابه التفاوت مبالغ فروش را ظرف مدت پنج روز از تاريخ مزايده به حساب صندوق ثبت توديع نمايد ودر صورتيکه ظرف مهلت مقرر مانده فروش را به حساب خزانه واريزنکند مبلغ مزبور قابل استرداد نبوده و به حساب خزانه واریز خواهد شد و عمليات فروش از درجه اعتبار ساقط و مزايده تجديد خواهد شد .


برای مشاهده آدرس و اطلاعات شرکت در مزایده، اشتراک تهیه نمایید.

آدرس برگذاری مزایده : نمایش آدرس و جزئیات
قیمت: 24/000/000 تومان
تاریخ شروع مزایده: 1403/02/01
مهلت شرکت در مزایده: 1403/02/23 (اگهی منقضی شده)
آدرس محل برگذاری مزایده
پس از خرید اشتراک نام و محل برگذاری مزایده نمایش داده می شود .
خرید اشتراک و مشاهده جزئیات مزایده

مزایده های مشابه