سال ۱۴۰۳، سال "«جهش تولید با مشارکت مردم»"
اشتراک

مزایده خودرو پیکان تیپ 1600i – مدل 1383

کد مزایده : 98089
شهر: تبریز
متن مزایده

ششدانگ یک دستگاه خودروی سواری پیکان تیپ 1600i به رنگ سفید روغنی به شماره موتور 11283068824 و شماره شاسي 83444276 به شماره انتظامی 779 ج 75 – ايران 15 و مدل 1383

کارشناسی خودرو

کارشناس رسمي دادگستری خودروی مذکور دروضعیت موجود باطری خوابیده، لاستیک ها 20 درصد کارکرده، تودوزی مرتب ، صندلی راننده پاره شده ، گلگیر جلو سمت راست تصادفی و دور و اطراف رنگ خورده می باشد و خودرو تا تاريخ 1403/06/07 داراي بيمه نامه شخص ثالث بشماره 2101/9408/1402/515 نزدشرکت بيمه دانا میباشد و ششدانگ خودرو با وضعیت موصوف طبق گزارش کارشناس رسمی دادگستری به مبلغ هشتصد میلیون ریال ارزيابي گرديده است.

جزئیات مزایده خودرو پیکان تیپ 1600i – مدل 1383

پس از ابلاغ ارزیابی و قطعیت آن درقبال قسمتی از طلب وحق الاجراي متعلقه به مزایده گذاشته شده است که از ساعت 9 صبح الی 12 ظهر روز یکشنبه مورخه 1403/02/09 در محل اداره اجراي اسناد رسمی از طریق مزایده به فروش می رسد و شرکت برای عموم آزاد است و مزایده حضوری بوده و در یک جلسه برگزار خواهد شد خریداران می توانند جهت رویت خودرو به نشانی فوق الذکر محل توقف خودرو مراجعه نمایند و مزايده از مبلغ ياد شده بالا شروع وبه بالاترين قيمت پيشنهاد شده از طرف خريدار فروخته مي شود .


برای مشاهده آدرس و اطلاعات شرکت در مزایده، اشتراک تهیه نمایید.

آدرس برگذاری مزایده : نمایش آدرس و جزئیات
قیمت: 80/000/000 تومان
تاریخ شروع مزایده: 1401/01/20
مهلت شرکت در مزایده: 1403/02/09 (اگهی منقضی شده)
آدرس محل برگذاری مزایده
پس از خرید اشتراک نام و محل برگذاری مزایده نمایش داده می شود .
خرید اشتراک و مشاهده جزئیات مزایده

مزایده های مشابه