آگهی های مزایده خودرو منتشر شده این هفته: 400+
اشتراک

مزایده خودرو پیکان تیپ1600 – مدل 1380 سفید

کد مزایده : 102006
متن مزایده

یک دستگاه سواری پیکان تیپ1600 مدل 1380 به شماره انتظامی 53 – 653ی42 شماره موتور 11128041664و شماره شاسی 80442213 ، رنگ سفید روغنی-چهار سیلندر

کارشناسی خودرو

طبق نظریه کارشناس رسمی دادگستری میزان آج لاستیک ها جلو و عقب بطور میانگین درحد 60 درصد میباشد و خودرو تا مورخه 1403/6/26دارای بیمه نامه معتبر می باشد.و بخشهایی از بدنه خط و خش و زنگ زدگی وآثار صافکاری رنگ رویت می گردد که به مبلغ (پانصدو پنجاه میلیون ریال ) 550000000 ریال ارزیابی گردید

جزئیات

مزایده در روز شنبه مورخ 1403/3/19 از ساعت 9 تا 12 در محل اداره اجرای اسناد رسمی شهرکرد به نشانی بلوار آیت اله کاشانی – جنب دادگستری از مبلغ (پانصدو پنجاه میلیون ریال ) 550000000 ریال شروع و به بالاترین قیمت پیشنهادی نقداً فروخته می شود و کلیه هزینه های قانونی اعم از هزینه های دفترخانه و تعویض پلاک و پارکینگ و عوارض شهرداری و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعی آن معلوم شده یا نشده باشد به عهده برنده مزایده است و نیم عشر و حق مزایده نقداً وصول می گردد لازم به ذکر است تنظیم سند انتقال منوط به ارائه مفاصا حساب می باشد. شرکت در جلسه مزایده منوط به پرداخت ده درصد از مبلغ پایه مزایده بحساب سپرده ثبت و حضور خریدار یا نماینده قانونی او در جلسه مزایده میباشد و برنده مزایده مکلف است مابقی مبلغ فروش را ظرف مدت پنج روز از تاریخ مزایده بحساب صندوق ثبت تودیع نماید در غیر اینصورت مبلغ واریزی قابل استرداد نبوده و به حساب خزانه واریز خواهد شد و در این صورت عملیات فروش از درجه اعتبار ساقط و مزایده تجدید میگردد .


برای مشاهده آدرس و اطلاعات شرکت در مزایده، اشتراک تهیه نمایید.

آدرس برگذاری مزایده : نمایش آدرس و جزئیات
قیمت: 55/000/000 تومان
تاریخ شروع مزایده: 1403/03/08
مهلت شرکت در مزایده: 1403/03/19 (اگهی منقضی شده)
آدرس محل برگذاری مزایده
پس از خرید اشتراک نام و محل برگذاری مزایده نمایش داده می شود .
خرید اشتراک و مشاهده جزئیات مزایده

مزایده های مشابه