سال ۱۴۰۳، سال "«جهش تولید با مشارکت مردم»"
اشتراک

مزایده خودرو: کوییک مدل: 1402 رنگ: سفید

کد مزایده : 98600
شهر: ماهشر
متن مزایده

يك دستگاه خودرو سواری کوییک به شماره پلاک 87 ط 317 ایران 24 مدل 1402دارای دو محور و دارای دو چرخ با سوخت بنزین دارای چهار سلیندر و بشماره شاسی NAS861100P1066547و شماره موتور M15/5057592

کارشناسی خودرو

با وضعیت موتور سالم گیر بکس سالم فرمان و سیستم تعلیق سالم شیشه ها سالم و دارای وضعیت ظاهری سالم طبق نظر كارشناس رسمي در مورخ 1402/12/13 بمبلغ چهار میلیارد و یکصد میلیون ریال (4/100/000/000 ريال) ارزيابي شده

جزئیات مزایده خودرو: کوییک مدل: 1402 رنگ: سفید

مزایده از ساعت 9 الي 12 روز دوشنبه مورخ 1403/2/17 از طريق مزايده به فروش مي رسد. مزايده از مبلغ چهار میلیارد و یکصد میلیون ریال (4/100/000/000 ريال) شروع و به بالاترين قيمت پيشنهادي نقداً فروخته مي شد و كليه هزينه هاي قانوني به عهده برنده مزايده است و نيم عشر و حق مزايده نقداً وصول خواهد شد ضمناً چنانچه روز مزايده تعطيل رسمي اعلام گردد، مزايده روز اداري بعد از تعطيلي در همان ساعت و مكان مقرر برگزار خواهد شدضمنا شرکت در جلسه مزايده منوط به پرداخت ده درصد از مبلغ پايه کارشناسي به حساب سپرده ثبت و حضور خريدار و يا نماينده قانوني او در جلسه مزايده است برنده مزايده مکلف است مابه التفاوت مبلغ فروش را حداکثر ظرف مدت پنج از تاريخ مزايده به حساب صندوق ثبت توديع نمايد ودر صورتي که ظرف مهلت مقرر مانده فروش را به حساب سپرده ثبت واريز نکند مبلغ مذکور قابل استرداد نبوده و به حساب خزانه واريز خواهد شد.


برای مشاهده آدرس و اطلاعات شرکت در مزایده، اشتراک تهیه نمایید.

آدرس برگذاری مزایده : نمایش آدرس و جزئیات
قیمت: 410/000/000 تومان
تاریخ شروع مزایده: 1403/02/01
مهلت شرکت در مزایده: 1403/02/17 (اگهی منقضی شده)
آدرس محل برگذاری مزایده
پس از خرید اشتراک نام و محل برگذاری مزایده نمایش داده می شود .
خرید اشتراک و مشاهده جزئیات مزایده

مزایده های مشابه

 • مزایده دستگاه خودرو پارس خودرو تیپ : برلیانسH330AT ، مدل: 1396 ، رنگ: سفید

  مهلت شرکت در مزایده : 10 روز

  قیمت: 550/000/000 تومان

 • مزایده خودرو پراید 132 سال 1396 رنگ سفید در استان خوزستان

  مهلت شرکت در مزایده : 18 روز

  قیمت: 230/000/000 تومان

 • مزایده دستگاه خودرو ام جی تیپ 360 در استان خوزستان مدل خودرو 1397

  مزایده دستگاه خودرو ام جی تیپ 360 در استان خوزستان مدل خودرو 1397

  مهلت شرکت در مزایده : امروز

  قیمت: 78/000/000 تومان

 • مزایده خودرو پژو پارس تیو فایو رنگ سفید

  مهلت شرکت در مزایده : 25 روز

  قیمت: 420/000/000 تومان

 • مزایده خودرو پراید تیپ صبا ، کاربری: سواری ، رنگ: سفید ، مدل: 1380

  مهلت شرکت در مزایده : 6 روز

  قیمت: 40/000/000 تومان