سال ۱۴۰۳، سال "«جهش تولید با مشارکت مردم»"
اشتراک

مزایده خودرو 206 رنگ نقره ای مدل 1383

کد مزایده : 98212
شهر: پردیس
متن مزایده

یک دستگاه خودرو سواری 206 نقره ای متالیک مدل 1383 به شماره انتظامی 576 ق 79 ایران 32

کارشناسی خودرو

که بنا به گزارش کارشناس رسمی دادگستری مورخ 1402/12/11 به مبلغ 1/900/000/000 ریال جهت پایه مزایده برآورد و اعلام گردید

جزئیات

از طريق مزايده روزیکشنبه مورخ 1403/02/16 از ساعت 9 الی 12 به فروش مي رسد. شرکت در جلسه مزایده منوط به پرداخت 10 ( ده ) درصد از مبلغ پایه کارشناسی به حساب سپرده ثبت و حضور خریدار یا نماینده او در جلسه مزایده است . لذا خریدار یا خریداران می بایست تا 72 ساعت اداری به صورت پرداخت از طریق سیستم بانکی قبل از شروع مزایده مبلغ ودیعه ده درصد را واریز و اصل فیش را به همراه درخواست کتبی به واحد اجرا تسلیم و ثبت نمایند . ضمنا برنده مزایده مکلف است ما به التفاوت مبلغ فروش را ظرف مدت 5 روز از تاریخ مزایده به حساب صندوق ثبت تودیع نماید و در صورتی که ظرف مهلت مقرر مانده فروش را به حساب سپرده ثبت واریز نکند مبلغ مذکور قابل استرداد نبوده و به حساب خزانه واریز خواهد شد . در این صورت عملیات فروش از درجه اعتبار ساقط و مزایده تجدید می گردد . کلیه هزینه های انتقال و حقوق دولتی به عهده برنده مزایده می باشد .


برای مشاهده آدرس و اطلاعات شرکت در مزایده، اشتراک تهیه نمایید.

آدرس برگذاری مزایده : نمایش آدرس و جزئیات
قیمت: 190/000/000 تومان
تاریخ شروع مزایده: 1401/01/25
مهلت شرکت در مزایده: 1403/02/16 (اگهی منقضی شده)
آدرس محل برگذاری مزایده
پس از خرید اشتراک نام و محل برگذاری مزایده نمایش داده می شود .
خرید اشتراک و مشاهده جزئیات مزایده

مزایده های مشابه

 • مزایده وانت پراید 151 ، مدل: 1395 ، رنگ: سفید ، کاربری: سواری

  مزایده وانت پراید 151 ، مدل: 1395 ، رنگ: سفید ، کاربری: سواری

  مهلت شرکت در مزایده : 7 روز

  قیمت: تماس با مزایده گذار

 • مزایده دستگاه خودرو مزدا n3 مدل 1389 رنگ خودرو سفید

  مزایده دستگاه خودرو مزدا n3 مدل 1389 رنگ خودرو سفید

  مهلت شرکت در مزایده : 5 روز

  قیمت: 642/000/000 تومان

 • مزایده دستگاه خودرو پژو ، تیپ : 206 مدل 1385 رنگ خودرو نقره ای

  مهلت شرکت در مزایده : 17 روز

  قیمت: 145/000/000 تومان

 • مزایده خودرو سواری پژو ، تیپ : 206 ، مدل 1387 کاربری سواری ، مدل 1387 رنگ خاکستری

  مهلت شرکت در مزایده : 17 روز

  قیمت: 230/000/000 تومان

 • مزایده خودرو سمند تیپ ایکس 7 رنگ: سبز مدل: 1382

  مهلت شرکت در مزایده : 10 روز

  قیمت: 140/000/000 تومان

 • مزایده خودرو ب ام و ، تیپ : 530XI – مدل 2007

  مزایده خودرو ب ام و ، تیپ : 530XI – مدل 2007

  مهلت شرکت در مزایده : 17 روز

  قیمت: 1/700/000/000 تومان