آگهی های مزایده خودرو منتشر شده این هفته: 400+
اشتراک

مزایده خودرو 206 در مرکزی شماره انتظامی 532ق33 ایران47

کد مزایده : 102277
متن مزایده

یک دستگاه خودروی سواری 206 به شماره انتظامی 532ق33 ایران47

کارشناسی خودرو

قیمت پایه کارشناسی     2/200/000/000 ریال ( دویست و بیست میلیون تومان)توضیحات: گلگیر عقب سمت چپ ضربه دارد.شیشه جلو شکسته است. درب جلو و عقب و گلگیر عقب سمت راست دو رنگ می باشد. وضعیت لاستیک های جلو پنجاه درصد و لاستیک های عقب پنجاه و پنج درصد می باشد. رادیو ضبط دارد. کیلومتر کارکرد 348853 می باشد. روکش صندلی دارد.مدل 1385 وضعیات اتاق سالم وموتور تعویضی می باشد.

جزئیات مزایده خودرو 206

توسط کارشناس با مشخصات زیرتوصیف و ارزیابی گردیده ودر روز چهارشنبه  23/ 3 /1403 راس ساعت 9 صبح درمکان شعبه هفتم اجرای احکام مدنی دادگستری اراک بعد از میدان امام حسین شهرک الغدیر ساختمان دادگاه های حقوقی و کیفری دادگستری شهرستان اراک ازطریق مزایده به فروش می رسد.متقاضیان خرید می توانند پنج روز قبل از تاریخ مزایده از مال مذکور بازدید نموده و ده درصد مبلغ پایه را در روز موعود قبل از شروع مزایده به حساب سپرده دادگستری به شماره 4051012907520303 نزد بانک ملی ایران واریز و اصل قبض آن را تحویل شعبه هفتم اجرای احکام مدنی دادگستری اراک دهندو یا چک تضمین شده به همراه خود داشته و به اجرای احکام تحویل دهندبرنده مزایده کسی خواهدبود که بالاترین مبلغ را پیشنهاد نمایند.


برای مشاهده آدرس و اطلاعات شرکت در مزایده، اشتراک تهیه نمایید.

آدرس برگذاری مزایده : نمایش آدرس و جزئیات
قیمت: 220/00/000 تومان
تاریخ شروع مزایده: 1403/03/09
مهلت شرکت در مزایده: 1403/03/23 (اگهی منقضی شده)
آدرس محل برگذاری مزایده
پس از خرید اشتراک نام و محل برگذاری مزایده نمایش داده می شود .
خرید اشتراک و مشاهده جزئیات مزایده

مزایده های مشابه

 • مزایده خودرو پژو ، تیپSD-TU5206 رنگ: خاکستری مدل: 1391

  مهلت شرکت در مزایده : 9 روز

  قیمت: 220,000,000 تومان

 • مزایده خودرو پراید مدل 1384

  مهلت شرکت در مزایده : امروز

  قیمت: تماس با مزایده گذار

 • مزایده خودرو هیوندای، تیپFX کوپه در استان مرکزی سال 2008

  مهلت شرکت در مزایده : 7 روز

  قیمت: 400,000,000 تومان

 • مزایده خودرو سواری پراید به رنگ سفید مدل 1395

  مهلت شرکت در مزایده : امروز

  قیمت: 75/000/000 تومان

 • مزایده خودرو وانت پیکان سفید مدل 1386

  مزایده خودرو وانت پیکان سفید مدل 1386

  مهلت شرکت در مزایده : اگهی منقضی شده

  قیمت: 110,000,000 تومان

 • مزایده پژو 206 تیپ 5 در استان مرکزی

  مهلت شرکت در مزایده : 5 روز

  قیمت: 430,000,000 تومان