سال ۱۴۰۳، سال "«جهش تولید با مشارکت مردم»"
اشتراک

مزایده دستگاه خودرو دناEF7 به رنگ آبی مدل 1394

کد مزایده : 99587
شهر: مشهد
متن مزایده

خودرو سواری دناEF7 مدل 1394 به شماره انتظامی 49س597-74 به شماره موتور 147H0174057 و شماره شاسی NAAW01HOFE035237

کارشناسی خودرو

رنگ آبی متالک 4 سیلندر 2 محور 4 چرخ سوخت بنزین به شماره موتور 147H0174057 و شماره شاسی 035237 بعلت نبودن سوئیچ تست سلامت از موتور و گیربکس بعمل نیامد سپر عقب خوردگی دارد بدنه سالم می باشد لاستیک های جلو و عقب مستعمل و سه چرخ آن بر روی رینگ خوابیده و با توجه به اینکه به مدت زمان طولانی در پارکینگ پارک بوده نیاز به تعویض دارد؛ بیمه نامه ارائه نگردید؛ کفپوش دارد روکش صندلی ها مستعمل میباشد؛ رادیو و ضبط دارد لذا در صورت برابری مشخصات بازدید با سوابق شماره گذاری و تکمیل بودن مدارک و اسناد خودرو و نبودن منع فروش و مهیا بودن مدارک تعویض پلاک و سالم بودن موتور وگیربکس در حال حاضر در ارزیابی بعمل آمده ارزش پایه خودرو با توجه به تغییرات قیمت بازار حدود مبلغ 3،860،000،000 ریال معادل سیصد و هشتاد و شش میلیون تومان برآورد گردید.

جزئیات مزایده دستگاه خودرو دناEF7 به رنگ آبی مدل 1394

مزایده اتومبيل مذكور در روز شنبه مورخ 1403/03/05 از ساعت 9 صبح الی 12 ظهر از مبلغ پایه مبلغ 3،860،000،000 ریال معادل سیصد و هشتاد و شش میلیون تومان شروع و به بالاترين قيمت پيشنهادي نقداً واگذار ميگردد. همچنين طبق بند 6 از فراز الف ماده 121 آیین نامه اجرا پرداخت بدهی های مربوطه به عهده برنده مزایده است.

ضمناً برنده مزايده مکلف است مابه التفاوت مبلغ فروش را ظرف مدت پنج روز از تاريخ مزايده به شماره حساب فوق صندوق ثبت توديع نمايد و در صورتي که ظرف مهلت مقرر، مانده فروش را به حساب سپرده ثبت واريز نکند، مبلغ مذکور قابل استرداد نبوده و به حساب خزانه واريز خواهد شد. در اين صورت عمليات فروش از درجه اعتبار ساقط و مزايده تجديد ميگردد.


برای مشاهده آدرس و اطلاعات شرکت در مزایده، اشتراک تهیه نمایید.

آدرس برگذاری مزایده : نمایش آدرس و جزئیات
قیمت: 386/000/000 تومان
تاریخ شروع مزایده: 1403/02/23
مهلت شرکت در مزایده: 1403/03/05 (3 روز)
آدرس محل برگذاری مزایده
پس از خرید اشتراک نام و محل برگذاری مزایده نمایش داده می شود .
خرید اشتراک و مشاهده جزئیات مزایده

مزایده های مشابه