مزایده خودرو

مزایده دستگاه خودرو سایپا تیپ تیبا به رنگ سفید مدل 97

کد مزایده : 94900
متن مزایده

ششدانگ یکدستگاه اتومبیل سواری سیستم سایپا تیپ تیبا مدل 97 رنگ سفيد-سفيد-روغني شماره شاسی NAS811100J5795505 شماره موتور M158600051 نوع سوخت بنزین تعداد محور 2 ظرفیت جمعاً 4 تعداد چرخ 4 تعداد سیلندر 4 به شماره انتظامی 10-328 ي11 کارشناس رسمی دادگستری توصیف اجمالی مورد وثيقه عبارت است از : در لحظه بازدید فاقد باطری بوده و امکان روشن کردن نبود و وضعیت ظاهری دارای خط و خش و مناسب با مدل بود و به مبلغ 1/930/000/000(یک میلیارد و نهصد و سی میلیون ريال) ارزیابی شده است.

مزایده از مبلغ 1/930/000/000 ريال (یک میلیارد و نهصد و سی میلیون ريال) شروع و به بالاترین قیمت که خریدار داشته باشد فروخته خواهد شد .شرکت در جلسه مزایده برای عموم آزادمنوط به پرداخت 10 (ده) درصد از مبلغ پایه کارشناسی به حساب سپرده ثبت و تحت شناسه واریز اعلامی و حضور خریدار یا نماینده قانونی او در جلسه مزایده است. لذا خریدار و یا خریداران می بایست جهت شرکت در مزايده به دليل سيستم بانک مرکزي براي تاييد وجود واريزي موارد ذيل رعايت گردد: 1- پرداخت از طريق pc pos ، 48 ساعت قبل از شروع وقت مزایده2- پرداخت از طريق سيستم بانکي 72 ساعت اداري قبل از شروع مزايده. همچنين استرداد وجوه از دهم ماه بعد قابل اجرا ميباشد.

همچنين اصل فیش واریزی مبلغ ودیعه ده درصد بنام خود را به همراه درخواست کتبی به واحد اجرا تسلیم و ثبت نمایند. ضمناً برنده مزایده مکلف است مابه التفاوت مبلغ فروش را ظرف مدت پنج روز از تاریخ مزایده به حساب صندوق ثبت تودیع نماید و در صورتی که ظرف مهلت مقرر مانده فروش را به حساب سپرده ثبت واریز نکند، مبلغ مذکور قابل استرداد نبوده و به حساب خزانه واریز خواهد شد.

در این صورت عملیات فروش از درجه اعتبار ساقط و مزایده تجدید میگردد. ضمناَ بدهی های مربوطه ، عوارض و غیره که رقم قطعی آنها برای این اداره معلوم نشده است بعهده برنده مزایده است و تنظیم سند انتقال موکول به ارائه مفاصا حسابهای دارایی و شهرداری و … خواهد بود. ضمناً برابر ماده 39 مکرر ائین نامه اجرا در کلیه پرونده های اجرایی که مال مورد مزایده به بستانکار واگذار میشود بدهکار میتواند ظرف دو ماه از تاریخ مزایده حسب مورد اقدام به پرداخت بدهی خود نمایند این زمان برای واحدی تولیدی تا قبل از تنظیم و امضا سند انتقال اجرایی اموال یا تحویل مال منقول است

برای مشاهده آدرس و اطلاعات شرکت در مزایده، اشتراک تهیه نمایید.

آدرس برگذاری مزایده : نمایش آدرس و جزئیات
تاریخ برگذاری مزایده: 1402/09/27
قیمت: 193/000/000 تومان
تاریخ شروع مزایده: 1402/09/13
تاریخ پایان مزایده: 1402/09/27
آدرس محل برگذاری مزایده
پس از خرید اشتراک نام و محل برگذاری مزایده نمایش داده می شود .
خرید اشتراک و مشاهده جزئیات مزایده
پاسخ به سوالت متداول درباره مزایده ها

چطور از آدرس محل مزایده مطلع شوم؟

با خرید اشتراک در این سایت، آدرس مزایدات خودرو برای شما به نمایش گذشته می شود و میتوانید در زمان اعلام شده به آدرس برگزاری مزایده جهت بازدید و ثبت نام خودرو مراجعه نمایید.

در این سایت با خرید اشتراک، به تمام مزایدات کشور که در این سایت قرار میگیرد دسترسی پیدا خواهید کرد.

خرید اشتراک چه مزیتی دارد؟

با تهیه اشتراک می توانید اطلاعات آدرس و تاریخ مزایدات تمام استان ها را مشاهده کنید و در مزایده خودرویی که مدنظرتون هست شرکت نمایید. همچنین این سایت به صورت روزانه و هفتگی با آگهی های جدید کشور بروز می شود و شما تا زمان اشتراک خود به آگهی های جدید دسترسی خواهید داشت.

همچنین در این سایت طبق دسته بندی استان ها آگهی ها قرار میگیرد و می توانید تنها مزایدات خودرو استان مدنظر خود را چک کنید.

دلیل ارزانی خودرو ها در مزایده چیست؟

طبق قانون خودرو هایی که به مزایده گذاشته میشود باید از طرف دولت کارشناسی شود و این کارشناسی منطقی و صحیح میباشد و با قیمت بازار تفاوت زیادی دارد. در واقع شما در مزایده اگر برنده شوید می توانید یک خودرو کارشناسی شده را به قیمت مناسب همان خودرو خریداری کنید.