آگهی های مزایده خودرو منتشر شده این هفته: 400+
اشتراک

مزایده دستگاه خودرو سایپا تیپ تیبا به رنگ سفید مدل 97

کد مزایده : 94900
متن مزایده

ششدانگ یکدستگاه اتومبیل سواری سیستم سایپا تیپ تیبا مدل 97 رنگ سفيد-سفيد-روغني شماره شاسی NAS811100J5795505 شماره موتور M158600051 نوع سوخت بنزین تعداد محور 2 ظرفیت جمعاً 4 تعداد چرخ 4 تعداد سیلندر 4 به شماره انتظامی 10-328 ي11 کارشناس رسمی دادگستری توصیف اجمالی مورد وثيقه عبارت است از : در لحظه بازدید فاقد باطری بوده و امکان روشن کردن نبود و وضعیت ظاهری دارای خط و خش و مناسب با مدل بود و به مبلغ 1/930/000/000(یک میلیارد و نهصد و سی میلیون ريال) ارزیابی شده است.

مزایده از مبلغ 1/930/000/000 ريال (یک میلیارد و نهصد و سی میلیون ريال) شروع و به بالاترین قیمت که خریدار داشته باشد فروخته خواهد شد .شرکت در جلسه مزایده برای عموم آزادمنوط به پرداخت 10 (ده) درصد از مبلغ پایه کارشناسی به حساب سپرده ثبت و تحت شناسه واریز اعلامی و حضور خریدار یا نماینده قانونی او در جلسه مزایده است. لذا خریدار و یا خریداران می بایست جهت شرکت در مزايده به دليل سيستم بانک مرکزي براي تاييد وجود واريزي موارد ذيل رعايت گردد: 1- پرداخت از طريق pc pos ، 48 ساعت قبل از شروع وقت مزایده2- پرداخت از طريق سيستم بانکي 72 ساعت اداري قبل از شروع مزايده. همچنين استرداد وجوه از دهم ماه بعد قابل اجرا ميباشد.

همچنين اصل فیش واریزی مبلغ ودیعه ده درصد بنام خود را به همراه درخواست کتبی به واحد اجرا تسلیم و ثبت نمایند. ضمناً برنده مزایده مکلف است مابه التفاوت مبلغ فروش را ظرف مدت پنج روز از تاریخ مزایده به حساب صندوق ثبت تودیع نماید و در صورتی که ظرف مهلت مقرر مانده فروش را به حساب سپرده ثبت واریز نکند، مبلغ مذکور قابل استرداد نبوده و به حساب خزانه واریز خواهد شد.

در این صورت عملیات فروش از درجه اعتبار ساقط و مزایده تجدید میگردد. ضمناَ بدهی های مربوطه ، عوارض و غیره که رقم قطعی آنها برای این اداره معلوم نشده است بعهده برنده مزایده است و تنظیم سند انتقال موکول به ارائه مفاصا حسابهای دارایی و شهرداری و … خواهد بود. ضمناً برابر ماده 39 مکرر ائین نامه اجرا در کلیه پرونده های اجرایی که مال مورد مزایده به بستانکار واگذار میشود بدهکار میتواند ظرف دو ماه از تاریخ مزایده حسب مورد اقدام به پرداخت بدهی خود نمایند این زمان برای واحدی تولیدی تا قبل از تنظیم و امضا سند انتقال اجرایی اموال یا تحویل مال منقول است

برای مشاهده آدرس و اطلاعات شرکت در مزایده، اشتراک تهیه نمایید.

آدرس برگذاری مزایده : نمایش آدرس و جزئیات
قیمت: 193/000/000 تومان
تاریخ شروع مزایده: 1402/09/13
مهلت شرکت در مزایده: 1402/09/27 (اگهی منقضی شده)
آدرس محل برگذاری مزایده
پس از خرید اشتراک نام و محل برگذاری مزایده نمایش داده می شود .
خرید اشتراک و مشاهده جزئیات مزایده

مزایده های مشابه

 • مزایده خودرو پژو روآ (تاکسی) ، کاربری: سواری ، رنگ: زرد ، مدل: 86

  امروز

  مهلت شرکت در مزایده : 11 روز

  قیمت: 120,000,000 تومان

 • مزایده خودرو هاچ بک سایپا تیبا 2 در استان تهران

  امروز

  مهلت شرکت در مزایده : 24 روز

  قیمت: 210/000/000 تومان

 • مزایده خودرو پژو 206 – مدل 1387 خاکستری

  امروز

  مهلت شرکت در مزایده : 11 روز

  قیمت: 220/000/000 تومان

 • مزایده خودرو کامیونت نیسان ، کاربری: سواری ، رنگ: ابی ، مدل: 1389

  امروز

  مهلت شرکت در مزایده : 19 روز

  قیمت: 300/000/000 تومان

 • مزایده خودرو پراید صبا GTx در استان تهران مدل 1382

  امروز

  مهلت شرکت در مزایده : 10 روز

  قیمت: 90/000/000 تومان

 • مزایده دستگاه پژو 405 ، رنگ خودرو: زرد با نوار سبز ، مدل: 1391

  مهلت شرکت در مزایده : 24 روز

  قیمت: 170/000/000 تومان