سال ۱۴۰۳، سال "«جهش تولید با مشارکت مردم»"
اشتراک

مزایده دستگاه خودرو سایپا تیپ 131SE رنگ سفید

کد مزایده : 99496
شهر: تبریز
متن مزایده

یک دستگاه خودروی سواری سایپا تیپ 131SE* به رنگ سفید روغنی به شماره موتور 5409695 و شماره شاسي NAS412100F3377704 به شماره انتظامی 174 ل 21 – ايران 15 و مدل 1394

کارشناسی خودرو

هیات سه نفره کارشناسان رسمي دادگستری خودروی مذکوراز لحاظ ظاهری دارای خط و خش جزئی دارد -چراغ جلو راست شکسته است-جلو سمت راست آثار ضربه دارد -نیاز به باتری دارد-میزان آج لاستیک 30 درصد می باشد . خودرو تا تاريخ 1403/12/06 داراي بيمه نامه شخص ثالث بشماره 3405305 نزدشرکت بيمه دی میباشد و ششدانگ خودرو با وضعیت موصوف طبق گزارش کارشناسان رسمی دادگستری به مبلغ دو میلیارد ریال ارزيابي گرديده است

جزئیات مزایده دستگاه خودرو سایپا تیپ 131SE رنگ سفید

مزایده از ساعت 9 صبح الی 12 ظهر روز یکشنبه مورخه 1403/03/06 از طریق مزایده به فروش می رسد و شرکت برای عموم آزاد است و مزایده حضوری بوده و در یک جلسه برگزار خواهد شد خریداران می توانند جهت رویت خودرو به نشانی فوق الذکر محل توقف خودرو مراجعه نمایند و مزايده از مبلغ ياد شده بالا شروع وبه بالاترين قيمت پيشنهاد شده از طرف خريدار فروخته مي شود .


برای مشاهده آدرس و اطلاعات شرکت در مزایده، اشتراک تهیه نمایید.

آدرس برگذاری مزایده : نمایش آدرس و جزئیات
قیمت: 200/000/000 تومان
تاریخ شروع مزایده: 1403/02/19
مهلت شرکت در مزایده: 1403/03/06 (4 روز)
آدرس محل برگذاری مزایده
پس از خرید اشتراک نام و محل برگذاری مزایده نمایش داده می شود .
خرید اشتراک و مشاهده جزئیات مزایده

مزایده های مشابه