آگهی های مزایده خودرو منتشر شده این هفته: 400+
اشتراک

مزایده دستگاه خودرو سمند ، رنگ خودرو: نقره ای ، مدل: 1388 در استان گلستان

کد مزایده : 102718
متن مزایده

یکدستگاه سواری سمند به شماره پلاک 272م74ایران 69 ،مدل 1388،رنگ نقره ای،تیپ ال ایکس ،شماره شاسی 178665

کارشناسی خودرو

-اعتبار بیمه تا تاریخ 1403/06/02می باشد  2-وضعیت موتوری امادبکار می باشد  3- وضعیت بدنه رنگ،زدگی وافتاب سوختگی دارد ،4-وضعیت اج لاستیک 30 درصد می باشد 5-وضعیت تزیینات داخلی وداشبورد با توجه به مدل مطلوب می باشد همچنین چراغ خطر عقب اسیب دیده است این خودرو با توجه به مدل ،نوسانات دلار وارز به مبلغ 1/650/000/000ریال اعلام می گردد.لذا مال مذکور از طریق مزایده حضوری به شرح ذیل به فروش می رسد:

جزئیات مزایده دستگاه خودرو سمند ، رنگ خودرو: نقره ای ، مدل: 1388 در استان گلستان

1- مطابق نظریه کارشناس ، مال مورد مزایده به مبلغ 1/650/000/000 ریال ارزیابی گردیده است. 2-مزایده از مبلغ پایه کارشناسی شروع و به بالاترین قیمت پیشنهادی فروخته می شود.3-مکان مزایده درشعبه دوم اجرای احکام مدنی دادگستری گنبد کاووس می باشد.4-موعد مزایده روز چهار شنبه مورخه 1403/03/30 ساعت 9 الی 10 صبح می باشد.5-متقاضیان شرکت درجلسه می توانند پنج روز قبل ازتاریخ مزایده از مال مورد مزایده دیدن نمایند.6-مزایده مذکور برای نوبت اول تشکیل می گردد.7-همراه داشتن کارت ملی برای متقاضیان الزامی می باشد.8-ارائه چک تضمینی به میزان ده درصد مبلغ پایه کارشناسی از سوی شرکت کنندگان در روز مزایده الزامی می باشد و برنده مزایده مکلف است ده درصد مبلغ پیشنهادی خویش را فی المجلس و مابقی آنرا حداکثر ظرف مهلت یکماه به صندوق دادگستری تودیع و فیش آن را ارائه نماید درغیراین صورت ده درصد واریزی به نفع دولت ضبط و مزایده تجدید خواهد شد.


برای مشاهده آدرس و اطلاعات شرکت در مزایده، اشتراک تهیه نمایید.

آدرس برگذاری مزایده : نمایش آدرس و جزئیات
قیمت: 165/000/000 تومان
تاریخ شروع مزایده: 1403/03/12
مهلت شرکت در مزایده: 1403/03/30 (6 روز)
آدرس محل برگذاری مزایده
پس از خرید اشتراک نام و محل برگذاری مزایده نمایش داده می شود .
خرید اشتراک و مشاهده جزئیات مزایده

مزایده های مشابه

 • آگهی مزایده خودرو سمند LXEF7CNG مدل 1396

  مهلت شرکت در مزایده : 9 روز

  قیمت: 390/000/000 تومان

 • مزایده خودرو پراید تیپ: جی تی ایکس آی ، رنگ سبز زیتونی

  مزایده خودرو پراید تیپ: جی تی ایکس آی ، رنگ سبز زیتونی

  مهلت شرکت در مزایده : 13 روز

  قیمت: 150/000/000 تومان

 • مزایده دستگاه خودرو پژو پارس مدل 1392 رنگ خودرو سفید

  مهلت شرکت در مزایده : 6 روز

  قیمت: 300/000/000 تومان

 • مزایده دستگاه خودرو پراید 141 ، مدل: 1382 در استان گلستان

  مهلت شرکت در مزایده : 5 روز

  قیمت: 71/000/000 تومان

 • مزایده دستگاه خودرو سمند ، رنگ خودرو: نقره ای ، مدل: 1388 در استان گلستان

  مهلت شرکت در مزایده : 6 روز

  قیمت: 165/000/000 تومان