سال ۱۴۰۳، سال "«جهش تولید با مشارکت مردم»"
اشتراک

مزایده دستگاه خودرو نیسان،تیپ ماکسیما رنگ خودرو نقره ای مدل 1384

کد مزایده : 99497
شهر: همدان
متن مزایده

یکدستگاه اتومبیل سواري سیستم نیسان،تیپ ماکسیما ،شرکت سازنده پارس خودرو مدل 1384 رنگ نقره ای متالیک ،سوخت بنزین شماره موتور VQ30255416B،شاسی 409368 ،به شماره انتظامی ایران 57-983ه67

کارشناسی خودرو

موتور تعویضی مغایر شماره موتور فعلیVQ30598478B می باشد و قرار منع تعقیب صادر شد در زمان بازدید موتور خاموش(به علت عدم دسترسی به سوئیج بازدید فنی مقدور نگردید)،رنگ اطاق دارای آفتاب سوختگی و خط و خش گلگیر جلو چپ و درب موتور دارای رنگ ،لاستیک های جلو در حد نو و عقب مستعمل ،تزئینات داخلی در حد مدل ،سپر عقب دارای خوردگی،بیمه نامه شخص ثالث روئیت نگردید .اتومبیل متعلق به آقایمهران کوهی بوده که در قبال قسمتی از طلب بستانکاربا عنایت به مراتب مطروحه و مدل و نوسانات بازار(درصورت روشن بودن موتور و عدم منع قانونی) ، قیمت پایه به مبلغ 7/000/000/000 ریال (هفتصد میلیون تومان )به تاریخ 1402/11/03 ارزیابی گردیده است.

جزئیات مزایده دستگاه خودرو نیسان،تیپ ماکسیما رنگ خودرو نقره ای مدل 1384

مزایده از ساعت 9 الی 12 روزسه شنبه مورخ 1403/03/01 از طریق مزایده به فروش میرسد. شرکت در جلسه منوط به پرداخت ده درصد از مبلغ پایه کارشناسی به حساب سپرده ثبت و حضور خریدار یا نماینده او در جلسه مزایده است . لذا خریدار یا خریداران می بایست مبلغ ده در صدر را به صورت پرداخت از طریق سیستم بانکی قبل از شروع مزایده مبلغ ودیعه ده درصد را واریزو اصل فیش به همراه درخواست کتبی به واحد اجرای ثبت تسلیم و ثبت نمایند .مزايده از مبلغ ارزیابی شروع و به بالاترين قيمت پيشنهادي فروخته مي شود. لازم به ذكر است پرداخت بدهي هاي مربوط مالياتي و عوارض شهرداري و غيره تا تاريخ مزايده اعم از اينكه رقم قطعي آن معلوم شده يا نشده باشد به عهده برنده مزايده است و نيز در صورت وجود مازاد، وجوه پرداختي بابت هزينه هاي فوق از محل مازاد به برنده مزايده مسترد خواهد شد و نيم عشر و حق مزايده طبق مواد 126 و 136 برابر مقررات وصول خواهد شد .


برای مشاهده آدرس و اطلاعات شرکت در مزایده، اشتراک تهیه نمایید.

آدرس برگذاری مزایده : نمایش آدرس و جزئیات
قیمت: 700/000/000 تومان
تاریخ شروع مزایده: 1403/02/19
مهلت شرکت در مزایده: 1403/03/01 (اگهی منقضی شده)
آدرس محل برگذاری مزایده
پس از خرید اشتراک نام و محل برگذاری مزایده نمایش داده می شود .
خرید اشتراک و مشاهده جزئیات مزایده

مزایده های مشابه

 • مزایده سایپا تیپ : تیبا ، مدل: 1400 ، سفید ، کاربری سواری

  مهلت شرکت در مزایده : 4 روز

  قیمت: 270/000/000 تومان

 • مزایده خودرو دستگاه نیسان کمپرسی ، مدل: 1383

  مزایده خودرو دستگاه نیسان کمپرسی ، مدل: 1383

  مهلت شرکت در مزایده : اگهی منقضی شده

  قیمت: تماس با مزایده گذار

 • مزایده وانت نیسان ، کاربری: سواری ، رنگ: آبی ، مدل: 1383

  مهلت شرکت در مزایده : اگهی منقضی شده

  قیمت: تماس با مزایده گذار

 • مزایده پژو 206 ، کاربری: سواری ، رنگ: سفید ، مدل: 1389

  مهلت شرکت در مزایده : 10 روز

  قیمت: 230/000/000 تومان

 • مزایده خودرو پژو پارس XU7 ، کاربری: سواری ، رنگ: سفيدروغني ، مدل: 1392

  - همدان

  مهلت شرکت در مزایده : 10 روز

  قیمت: 300/000/000 تومان