مزایده خودرو

مزایده دستگاه خودرو پراید ، مدل: 1387 ، رنگ: قرمز

کد مزایده : 96645
متن مزایده

 

آگهي مزايده اموال منقول (خودرو)

ششدانگ یک دستگاه خودروی سواری پراید تیپ جی تی ایکس آی به رنگ سفید روغنی به شماره موتور 2766327 و شماره شاسي S1412287914198 به شماره انتظامی 686 ق 64 – ايران 15 و مدل 1387 متعلق به بدهکار در قبال قسمتي از طلب وحق الاجرا بازداشت و طبق گزارش وارده مورخ 1402/06/20 مأموراجرای ثبت تبریزخودرو مذکور متوقف و برابرگزارش وارده مورخه 1402/06/18 کارشناس رسمي دادگستری خودروی مذکوردوررنگ ،سپر عقب ودرب جلو چپ گلگیر جلو چپ و درب جلو و عقب راست خسارت دیده فاقد چراغ راهنما جلو راست ، باطری از کارافتاده ،موتورخاموش،عاج لاستیکها جلو عقب 50 درصد می باشد و خودرو تا تاريخ 1401/08/15 داراي بيمه نامه شخص ثالث بشماره 1400/5/1/119/7100/2028 نزد شرکت بيمه ایران میباشد و ششدانگ خودرو با وضعیت موصوف طبق گزارش کارشناس رسمی دادگستری به مبلغ یک میلیارد و پانصد و هفتاد میلیون ریال ارزيابي گرديده است .

پس از ابلاغ ارزیابی و قطعیت آن درقبال قسمتی از طلب وحق الاجراي متعلقه که به مزایده گذاشته است که از ساعت 9 صبح الی 12 ظهر روز دوشنبه مورخه 1402/12/07 در محل اداره اجراي اسناد رسمی از طریق مزایده به فروش می رسد و شرکت برای عموم آزاد است و مزایده حضوری بوده و در یک جلسه برگزار خواهد شد خریداران می توانند جهت رویت خودرو به نشانی فوق الذکر محل توقف خودرو مراجعه نمایند و مزايده از مبلغ ياد شده بالا شروع وبه بالاترين قيمت پيشنهاد شده از طرف خريدار فروخته مي شود .

حضور خریدار یا نماینده قانونی وی در جلسه مزایده الزامی است برنده مزایده مکلف است مابه التفاوت مبلغ فروش را ظرف پنج روز از تاریخ مزایده به حساب صندوق ثبت بشماره فوق واریز و فیش مربوطه را تسلیم اداره اجرا نماید. درغیر اینصورت یعنی چنانچه مانده فروش به حساب فوق ظرف مهلت مقرر واریز نگردد مبلغ مزبور (10 درصد واریزی) قابل استرداد نبوده و به حساب خزانه واریز خواهد شده و عملیات مزایده از درجه اعتبار ساقط و مزایده تجدید خواهد شد و اعتراض بعدی مسموع نخواهد بود . ضمنا سایر هزینه ها و حق حراج زايد بر مبلغ مزايده برعهده خريدار مي باشد و درصورت وجود وجه مازاد حاصل از فروش وجوه پرداختي موضوع فراز 6 بند الف ماده 121 آئين نامه اجرا از محل مازاد قابل پرداخت مي باشد. لازم بذکر است چنانچه نسبت به مال مورد مزایده در جلسه خریدار پیدا نشود ، بادریافت حق الاجرا و حق مزایده به قیمتی که مزایده از آن شروع می شود به بستانکار واگذار خواهد شد و مزایده تجدید نخواهد گردید.


برای مشاهده آدرس و اطلاعات شرکت در مزایده، اشتراک تهیه نمایید.

آدرس برگذاری مزایده : نمایش آدرس و جزئیات
تاریخ برگذاری مزایده: 1402/11/22
قیمت: 157/000/000 تومان
تاریخ شروع مزایده: 1402/11/22
تاریخ پایان مزایده: 1402/12/07
آدرس محل برگذاری مزایده
پس از خرید اشتراک نام و محل برگذاری مزایده نمایش داده می شود .
خرید اشتراک و مشاهده جزئیات مزایده
پاسخ به سوالت متداول درباره مزایده ها

چطور از آدرس محل مزایده مطلع شوم؟

با خرید اشتراک در این سایت، آدرس مزایدات خودرو برای شما به نمایش گذشته می شود و میتوانید در زمان اعلام شده به آدرس برگزاری مزایده جهت بازدید و ثبت نام خودرو مراجعه نمایید.

در این سایت با خرید اشتراک، به تمام مزایدات کشور که در این سایت قرار میگیرد دسترسی پیدا خواهید کرد.

خرید اشتراک چه مزیتی دارد؟

با تهیه اشتراک می توانید اطلاعات آدرس و تاریخ مزایدات تمام استان ها را مشاهده کنید و در مزایده خودرویی که مدنظرتون هست شرکت نمایید. همچنین این سایت به صورت روزانه و هفتگی با آگهی های جدید کشور بروز می شود و شما تا زمان اشتراک خود به آگهی های جدید دسترسی خواهید داشت.

همچنین در این سایت طبق دسته بندی استان ها آگهی ها قرار میگیرد و می توانید تنها مزایدات خودرو استان مدنظر خود را چک کنید.

دلیل ارزانی خودرو ها در مزایده چیست؟

طبق قانون خودرو هایی که به مزایده گذاشته میشود باید از طرف دولت کارشناسی شود و این کارشناسی منطقی و صحیح میباشد و با قیمت بازار تفاوت زیادی دارد. در واقع شما در مزایده اگر برنده شوید می توانید یک خودرو کارشناسی شده را به قیمت مناسب همان خودرو خریداری کنید.