سال ۱۴۰۳، سال "«جهش تولید با مشارکت مردم»"
اشتراک

مزایده دستگاه خودرو پراید به رنگ سفید مدل 1389

کد مزایده : 98289
شهر: اشرفیه
متن مزایده

یکدستگاه خودرو سواری پراید بشماره انتظامی 69 ج 751 ایران76

کارشناسی خودرو

طبق نظر كارشناس رسمي دادگستری بمبلغ ( 1/600/000/000 ريال ) ارزيابي و قطعیت یافته است و طبق گزارش کارشناس رسمی دادگستری بشماره وارده 140205018584001199 خودرو پراید مدل 1389 به رنگ سفید ، بدنه خودرو متناسب با مدل ، لاستیکها کمتر از پنجاه درصد ، چراغ ترمز عقب راست شکسته و فاقد بیمه شخص ثالث میباشد . مبلغ نیمعشر (پنج درصد) وحق حراج ششدانگ خودرو (شش درصد ) به میزان واگذاری می باشد .

جزئیات مزایده دستگاه خودرو پراید به رنگ سفید مدل 1389

جلسه مزایده از ساعت 9 الی 12 روز دوشنبه مورخ 1403/02/10 د مزایده حضوری و شرکت در آن منوط به پرداخت 10 درصد مبلغ پایه ارزیابی که از مبلغ پایه ارزیابی شروع می شود به بالاترین قیمت پیشنهادی فروحته می شود . ضمناً وفق ماده 136 آئين نامه اجرا برنده مزايده مکلف است که ما به التفاوت فروش را ظرف مدت پنج روز از تاريخ مزايده به حساب صندوق ثبت توديع نمايد و در صورتي که ظرف مهلت مقرر مانده فروش را به حساب سپرده ثبت واريز نکند مبلغ مذکور قابل استرداد نبوده و به حساب خزانه واريز خواهد شد. در اينصورت عمليات فروش از درجه اعتبار ساقط و مزايده تجديد ميگردد . پرداخت بدهي هاي كه مورد مزايده داراي آنها باشد و نيز بدهي هاي مالياتي و عوارض شهرداري و غيره تا تاريخ مزايده اعم از اينكه رقم قطعي آن معلوم شده يا نشده باشد به عهده برنده مزايده است و نيز در صورت وجود مازاد، وجوه پرداختي بابت هزينه هاي فوق از محل مازاد به برنده مزايده مسترد خواهد شد .


برای مشاهده آدرس و اطلاعات شرکت در مزایده، اشتراک تهیه نمایید.

آدرس برگذاری مزایده : نمایش آدرس و جزئیات
قیمت: 160/000/000 تومان
تاریخ شروع مزایده: 1401/01/27
مهلت شرکت در مزایده: 1403/02/10 (اگهی منقضی شده)
آدرس محل برگذاری مزایده
پس از خرید اشتراک نام و محل برگذاری مزایده نمایش داده می شود .
خرید اشتراک و مشاهده جزئیات مزایده

مزایده های مشابه

 • مزایده خودرو سمند LX رنگ: مشکی مدل: 1384

  مهلت شرکت در مزایده : 20 روز

  قیمت: 150/000/000 تومان

 • مزایده دستگاه خودرو مزدا تیپ: کارا- دوکابین -cc 1700 مدل 1395 در استان گیلان

  مزایده دستگاه خودرو مزدا تیپ: کارا- دوکابین -cc 1700 مدل 1395 در استان گیلان

  مهلت شرکت در مزایده : 14 روز

  قیمت: 350/000/000 تومان

 • مزایده خودرو مزدا دو کابین کارا ، کاربری: سواری ، سال: 95

  مزایده خودرو مزدا دو کابین کارا ، کاربری: سواری ، سال: 95

  مهلت شرکت در مزایده : 14 روز

  قیمت: 350/000/000 تومان

 • مزایده دستگاه خودرو دوو رنگ خودرو: کرم مدل: 1994

  مزایده دستگاه خودرو دوو رنگ خودرو: کرم مدل: 1994

  مهلت شرکت در مزایده : 19 روز

  قیمت: 120/000/000 تومان

 • مزایده پراید ، مدل: 1385 ، رنگ: سبز زیتونی متالیک ، کاربری: سواری

  مهلت شرکت در مزایده : 15 روز

  قیمت: 80/000/000 تومان

 • مزایده خودرو هاچ بک سایپا 111SE ، کاربری: سواری ، رنگ: سفید ، مدل: 1393

  مهلت شرکت در مزایده : 18 روز

  قیمت: 210/000/000 تومان