آگهی های مزایده خودرو منتشر شده این هفته: 400+
اشتراک

مزایده دستگاه خودرو پراید جی تی ایکس آی ، رنگ خودرو: نقره ای ، مدل: 1388 در استان لرستان

کد مزایده : 101417
متن مزایده

یک دستگاه خودروی سواری پراید جی تی ایکس آی نقره ای رنگ متالیک، مدل 1388 بنزینی، 4 سیلندر، 2 محور، 4 چرخ، شماره موتور 3152678 شماره شاسی S1412288341936

کارشناسی خودرو

با توجه به نوع، سیستم، تیپ، رنگ، مدل، سوخت مصرفی و با توجه به اینکه خودرو دور رنگ می باشد. با درنظرگرفتن شرایط ذیل مورد مزایده ازطریق انجام مزایده بفروش می رسد:قیمت پایه خودرو:1/500/000/000 ریال معادل یکصد وپنجاه میلیون تومان میباشد

جزئیات مزایده دستگاه خودرو پراید جی تی ایکس آی ، رنگ خودرو: نقره ای ، مدل: 1388 در استان لرستان

2- برنده مزایده می بایست 10/ده درصد قیمت پیشنهادی رافی المجلس (نقدا) پرداخت یا به حساب صندوق سپرده موقت دادگستری واریزنماید. تبصره: چنانچه برنده مزایده به هرعلت ازپیشنهاد خودمنصرف شود یاحداکثرظرف یک ماه ازتاریخ انجام مزایده باقیمانده قیمت اموال را نپردازد10/ ده درصد مبلغ پرداخت شده پس ازکسرهزینه های اجرائی مابقی به نفع صندوق دولت ضبط می گردد.


برای مشاهده آدرس و اطلاعات شرکت در مزایده، اشتراک تهیه نمایید.

آدرس برگذاری مزایده : نمایش آدرس و جزئیات
قیمت: 150/000/000 تومان
تاریخ شروع مزایده: 1403/03/06
مهلت شرکت در مزایده: 1403/03/13 (اگهی منقضی شده)
آدرس محل برگذاری مزایده
پس از خرید اشتراک نام و محل برگذاری مزایده نمایش داده می شود .
خرید اشتراک و مشاهده جزئیات مزایده

مزایده های مشابه

 • مزایده پژو GLX405 ، رنگ: نقره ای ، کاربری: سواری ، مدل: 1386

  مهلت شرکت در مزایده : اگهی منقضی شده

  قیمت: تماس با مزایده گذار

 • مزایده پژو GLX405 : در استان: لرستان ، کاربری: سواری ، مدل: 1387

  مهلت شرکت در مزایده : اگهی منقضی شده

  قیمت: تماس با مزایده گذار

 • مزایده سمند : رنگ: سفید ، کاربری: سواری ، مدل: 1386 در استان لرستان

  مهلت شرکت در مزایده : 10 روز

  قیمت: 60/000/000 تومان