آگهی های مزایده خودرو منتشر شده این هفته: 400+
اشتراک

مزایده دستگاه خودرو پراید صبا رنگ خودرو زرد مدل 1386

کد مزایده : 101461
متن مزایده

یک دستگاه خودرو: با پلاک ایران 18 – 277 ت 29 عبارتست از نوع: سواری پراید صبا مدل 1386 رنگ زرد خورشیدی شماره موتور2040693 / 13 m و شماره شاسی 1412286155502 S

کارشناسی خودرو

برابر گزارش کارشناس رسمی مورخه 12 / 02 / 1403 خودرو مذکور در حال حاضر آماده بکار است و از لحاظ فیزیکی بدنه مکانیکی سیستم تعلیق جلو و عقب در شرایط مناسبی قرار دارد لاستیک چرخ ها 50 درصد مفید است درب عقب سمت راست خوردگی دارد دارای امتیاز خط میدان بعثت میدان پژوهش برآورد ارزش پایه: با عنایت به وضعیت ظاهری آن و با در نظر گرفتن وضعیت بازار روز خودرو میزان ارزش پایه سواری مبلغ 2/200/000/000 (دو میلیارد و دویست میلیون ریال ) برآورد اعلام میگردد.

جزئیات مزایده دستگاه خودرو پراید صبا رنگ خودرو زرد مدل 1386

که به علت عدم انجام تعهد از ساعت 9 الی 12 روز دوشنبه مورخ 1403/03/21 در اداره اجرا ی اسناد رسمی همدان واقع در همدان سعیدیه بالا نبش بلوار غنی زادیان ساختمان اداره کل ثبت اسناد از طریق مزایده به فروش میرسد. مزایده از مبلغ 2/200/000/000 (دو میلیارد و دویست میلیون ریال ) شروع و به بالاترین قیمت پیشنهادی نقداً فروخته می شود شرکت در مزایده منوط به پرداخت ده درصد از مبلغ پایه کارشناسی به حساب سپرده ثبت و حضور خریدار یا نماینده قانونی او در جلسه مزایده است ،برنده مزایده مکلف است مابه التفاوت مبلغ فروش را ظرف مدت پنج روز از تاریخ مزایده به حساب صندوق ثبت تودیع نماید ودر صورتیکه ظرف مهلت مقررمانده فروش را به حساب سپرده ثبت واریز نکند مبلغ مذکور قابل استرداد نبوده و به حساب خزانه واریز خواهد شد، و کلیه هزینه های قانونی به عهده برنده مزایده است و نیم عشر و حق مزایده نقداً وصول خواهد شد.


برای مشاهده آدرس و اطلاعات شرکت در مزایده، اشتراک تهیه نمایید.

آدرس برگذاری مزایده : نمایش آدرس و جزئیات
قیمت: 220/000/000 تومان
تاریخ شروع مزایده: 1403/03/06
مهلت شرکت در مزایده: 1403/03/21 (اگهی منقضی شده)
آدرس محل برگذاری مزایده
پس از خرید اشتراک نام و محل برگذاری مزایده نمایش داده می شود .
خرید اشتراک و مشاهده جزئیات مزایده

مزایده های مشابه

 • مزایده خودرو وانت پراید سایپا تیپ 151 در استان همدان سال 1395

  مهلت شرکت در مزایده : 23 روز

  قیمت: 210.۰00.000 تومان

 • مزایده دستگاه خودرو پراید رنگ نقره ای

  مهلت شرکت در مزایده : 20 روز

  قیمت: 110,000,000 تومان

 • مزایده دستگاه خودرو ال نود سیستم رنو در استان همدان مدل خودرو 96

  مهلت شرکت در مزایده : 6 روز

  قیمت: 650/000/000 تومان

 • مزایده دستگاه خودرو پژو آردی آی1600 مدل: 84

  مهلت شرکت در مزایده : 6 روز

  قیمت: تماس با مزایده گذار

 • مزایده خودرو ال نود رنگ سفید مدل 1396

  مهلت شرکت در مزایده : 6 روز

  قیمت: 650/000/000 تومان

 • مزایده پژو پارس tu5 ، کاربری: سواری ، رنگ: سفید ، مدل: 1394

  مهلت شرکت در مزایده : 16 روز

  قیمت: 250,000,000 تومان