سال ۱۴۰۳، سال "«جهش تولید با مشارکت مردم»"
اشتراک

مزایده دستگاه خودرو پراید 131 sx به رنگ خودرو سفید مدل 1390

کد مزایده : 98604
شهر: کنگاور
متن مزایده

ششدانگ يك دستگاه خودروی سواری پراید 131 sx سفید روغنی مدل 1390 بنزینی به شماره انتظامي 131 س 23 ایران 38

کارشناسی خودرو

کارشناسان رسمی دادگستری موتور سالم ، انتقال نیرو سالم ، داشبورد مستعمل ، اتاق (بدنه) در بعضی قسمت ها آثار بازسازی دارد و اتاق خوردگی و پوسیدگی متعدد دارد ، شاسی سالم ، صندلی ها مستعمل ، طایر ها و زاپاس 30 درصد و فرمان سیستم تعلیق آماده به کار می باشد . طبق نظر كارشناس رسمي به مبلغ1/350/000/000ريال (معادل یکصد و سی و پنج میلیون تومان) ارزيابي شده.

جزئیات مزایده دستگاه خودرو پراید 131 sx به رنگ خودرو سفید مدل 1390

مزایده از ساعت 9 الي 12 مورخ 1403/02/16 روز یکشنبه از طريق مزايده به فروش مي رسد. مزايده از مبلغ کارشناسی شروع و به بالاترين قيمت پيشنهادي نقداً فروخته مي شود و كليه هزينه هاي قانوني به عهده برنده مزايده است و نيم عشر و حق مزايده نقداً وصول خواهد شد. مطابق ماده 136 آیین نامه اجرا شرکت در مزایده منوط به پرداخت ده درصد از مبلغ پایه کارشناسی به حساب سپرده ثبت و حضور خریدار یا نماینده قانونی او در جلسه مزایده است. برنده مزایده مکلف است مابه التفاوت مبلغ فروش را ظرف مدت پنج روز از تاریخ مزایده به حساب صندوق ثبت تودیع نماید و در صورتی که ظرف مهلت مقرر، مانده فروش را به حساب سپرده ثبت واریز نکند، مبلغ مذکور قابل استرداد نبوده و به حساب خزانه واریز خواهد شد در این صورت عملیات فروش از درجه اعتبار ساقط و مزایده تجدید میگردد.


برای مشاهده آدرس و اطلاعات شرکت در مزایده، اشتراک تهیه نمایید.

آدرس برگذاری مزایده : نمایش آدرس و جزئیات
قیمت: 135/000/000 تومان
تاریخ شروع مزایده: 1403/02/01
مهلت شرکت در مزایده: 1403/02/16 (اگهی منقضی شده)
آدرس محل برگذاری مزایده
پس از خرید اشتراک نام و محل برگذاری مزایده نمایش داده می شود .
خرید اشتراک و مشاهده جزئیات مزایده

مزایده های مشابه

 • مزایده خودرو سمند سورن پلاس ، کاربری: سواری

  مهلت شرکت در مزایده : اگهی منقضی شده

  قیمت: تماس با مزایده گذار

 • مزایده خودرو سایپا تیپ 141 در استان کرمانشاه سال 1391

  مهلت شرکت در مزایده : 21 روز

  قیمت: 135/000/000 تومان

 • مزایده خودرو پژو 405 در استان کرمانشاه مدل 1385

  مهلت شرکت در مزایده : 18 روز

  قیمت: 175/000/000 تومان

 • مزایده سمند دوگانه سوز سواری سال 1390 در استان کرمانشاه

  مهلت شرکت در مزایده : 18 روز

  قیمت: 190/000/000 تومان