آگهی های مزایده خودرو منتشر شده این هفته: 400+
اشتراک

مزایده دستگاه خودرو پراید 132 مدل 1388 رنگ خودرو بژ

کد مزایده : 102738
متن مزایده

سواری پراید 132  شماره پلاک 698د53ایران55  مدل 1388 رنگ بژ  شماره شاسی 1422288068884  شماره موتور 2888294  سوخت بنزین

کارشناسی خودرو

اتاق از اطراف دارای خوردگی است . تجهیزات داخل اتاق در حد مدل می باشد . خودرو در وضعیت  خاموش بازدید شد از لحاظ فنی و موتور در حد مدل در نظر گرفته میشود .با توجه به شرایط کلی خودرو و وضعیت بازار معاملاتی قیمت پایه مزایده به شرط نداشتن منع قانونی تعویض پلاک مبلغ یکصدو چهل میلیون تومان معادل یک میلیارد و چهارصد میلیون ریال تعیین می گردد .

جزئیات مزایده دستگاه خودرو پراید 132 مدل 1388 رنگ خودرو بژ

مقرر شد در راستای اعمال ماده 51 قانون اجرای احکام مدنی  روز مزایده  چهارشنبه 1403/03/30  از ساعت 8الی 11ظهر با مراجعه به سامانه ستاد setad iran.irاز طریق مزایده به فروش برسد. مزایده از قیمت پایه کارشناسی شروع و به کسی که بالاترین قیمت را پیشنهاد کند فروخته خواهد شد. ده درصد بهای مزایده فی المجلس و به صورت نقدی به عنوان سپرده از خریدار دریافت می شود و مابقی ظرف مدت یکماه از تاریخ مزایده به صورت قبض سپرده از خریدار دریافت خواهد شد.


برای مشاهده آدرس و اطلاعات شرکت در مزایده، اشتراک تهیه نمایید.

آدرس برگذاری مزایده : نمایش آدرس و جزئیات
قیمت: 140/000/000 تومان
تاریخ شروع مزایده: 1403/03/12
مهلت شرکت در مزایده: 1403/03/30 (6 روز)
آدرس محل برگذاری مزایده
پس از خرید اشتراک نام و محل برگذاری مزایده نمایش داده می شود .
خرید اشتراک و مشاهده جزئیات مزایده

مزایده های مشابه

 • مزایده خودرو سمند سال 93 در استان تهران

  مهلت شرکت در مزایده : اگهی منقضی شده

  قیمت: تماس با مزایده گذار

 • آگهی مزایده هاچ بک سیستم نیسان تیپ JUKE اسناد رسمی تهران

  - تهران

  مهلت شرکت در مزایده : 5 روز

  قیمت: 200/000/000 تومان

 • فراخوان مزایده واگذاری تعدادی از 20 دستگاه خودرو ون

  فراخوان مزایده واگذاری تعدادی از 20 دستگاه خودرو ون

  مهلت شرکت در مزایده : 3 روز

  قیمت: تماس با مزایده گذار

 • مزایده دستگاه خودرو پژو 206 آریان مدل 1386

  مهلت شرکت در مزایده : 18 روز

  قیمت: 280,000,000 تومان

 • مزایده دستگاه خودرو پژو پارس به مدل 1394

  مهلت شرکت در مزایده : اگهی منقضی شده

  قیمت: تماس با مزایده گذار

 • مزایده دستگاه خودرو پیکان وانت مدل 1380

  مزایده دستگاه خودرو پیکان وانت مدل 1380

  مهلت شرکت در مزایده : اگهی منقضی شده

  قیمت: تماس با مزایده گذار