سال ۱۴۰۳، سال "«جهش تولید با مشارکت مردم»"
اشتراک

مزایده دستگاه خودرو پژو روآ رنگ خودرو نوک مدادی مدل 1386

کد مزایده : 98498
شهر: ارومیه
متن مزایده

يك دستگاه اتومبيل سواری پژو روآ به شماره انتظامی 697 ب21-ایران 17

کارشناسی خودرو

برابر نظریه کارشناس رسمی دادگستری وارده به شماره 1402/035956-1402/12/02 در پارکینگ امین بازدید بعمل آمد وضعیت خودرو:(شبکه جلو،چراغ خطرعقب و چراغ راهنمای جلو سمت چپ شکسته است)کف صندوق عقب سابقه تصادف دارد بازسازی شده است نیاز به رنگ آمیزی دارد،تودوزی مستعمل،سطح بدنه اتاق دور تا دور خط و خش دارد ،داشبورد سالم ،باطری درزمان بازدید سالم ،عاج لاستیک در حد 70 درصد،موتور روغن سوزی ندارد ولی فولی و تسمه دینام صدای غیر متعارف دارد ارکان اصلی آن فابریک اصالت خودرو مورد تایید است بیمه دارد كه طبق نظر كارشناس رسمي دادگستری به مبلغ 1/000/000/000ريال ارزيابي شده است

جزئیات مزایده دستگاه خودرو پژو روآ رنگ خودرو نوک مدادی مدل 1386

لذا خودرو پژو روآ به شماره انتظامی 697 ب21-ایران 17 از ساعت 9 الي 12 روز چهارشنبه مورخ 1403/02/19 از طريق مزايده به فروش مي رسد. مزايده از مبلغ 1/000/000/000 ریال شروع و به بالاترين قيمت پيشنهادي نقداً فروخته مي شود شرکت در مزایده منوط به پرداخت ده درصد از مبلغ پایه کارشناسی به حساب سپرده ثبت و حضور خریدار یا نماینده قانونی او در جلسه مزایده است . برنده مزایده مکلف است مابه التفاوت مبلغ فروش را ظرف مدت پنج روز از تاریخ مزایده به حساب صندوق ثبت تودیع نماید و در صورتیکه ظرف مهلت مقرر مانده فروش را به حساب سپرده ثبت واریز نکند ، مبلغ مذکور قابل استرداد نبوده و به حساب خزانه واریز خواهد شد. در این صورت ، عملیات فروش از درجه اعتبار ساقط و مزایده تجدید می گردد و نيز در صورت وجود مازاد، وجوه پرداختي بابت هزينه هاي فوق از محل مازاد به برنده مزايده مسترد خواهد شد .لازم به ذكر است پرداخت بدهي هاي مالياتي و عوارض شهرداري و غيره تا تاريخ مزايده اعم از اينكه رقم قطعي آن معلوم شده يا نشده باشد به عهده برنده مزايده است و نيز در صورت وجود مازاد، وجوه پرداختي بابت هزينه هاي فوق از محل مازاد به برنده مزايده مسترد خواهد شد و نيم عشر و حق مزايده نقداً وصول مي گردد.


برای مشاهده آدرس و اطلاعات شرکت در مزایده، اشتراک تهیه نمایید.

آدرس برگذاری مزایده : نمایش آدرس و جزئیات
قیمت: 100/000/000 تومان
تاریخ شروع مزایده: 1401/01/30
مهلت شرکت در مزایده: 1403/02/19 (اگهی منقضی شده)
آدرس محل برگذاری مزایده
پس از خرید اشتراک نام و محل برگذاری مزایده نمایش داده می شود .
خرید اشتراک و مشاهده جزئیات مزایده

مزایده های مشابه