سال ۱۴۰۳، سال "«جهش تولید با مشارکت مردم»"
اشتراک

مزایده دستگاه خودرو پژو پارس

کد مزایده : 98503
شهر: یاسوج
متن مزایده

يك دستگاه اتومبيل پژو پارس مدل 1392 به شماره انتظامی 613ب43ایران 53

کارشناسی خودرو

مشخصات خودرو مزبور طبق نظریه کارشناس به این شرح است :خودروی مذکور از نظر وضعیت بدنه متناسب با سن خودرو و با شرایط نگهداری مناسب بوده و صندلی و روکش ها سالم ،آینه و چراغها ی عقب و جلو سالم ،لاستیک ها در حد 70 درصد و دارای رادیو پخش میباشد . طبق نظر كارشناس رسمي دادگستری به مبلغ 2/750/000/000ريال ( دو میلیارد و هفتصد و پنجاه میلیون ریال ) ارزيابي شده.

جزئیات مزایده دستگاه خودرو پژو پارس

مزایده از ساعت 9 الي 12 روز چهارشنبه مورخ 1403/02/16 از طريق مزايده به فروش مي رسد. مزايده موصوف از مبلغ 2/750/000/000 ريال ( دو میلیارد و هفتصد و پنجاه میلیون ریال )شروع و به بالاترين قيمت پيشنهادي (واریز ده درصد مبلغ پایه روز مزايده و مابقي حداکثر ظرف 5 روز از تاريخ مزايده بايد پرداخت گردد) فروخته مي شود. در ضمن شرکت در مزایده منوط به پرداخت 10 درصد مبلغ پایه کارشناسی می باشد و كليه هزينه هاي قانوني به عهده برنده مزايده است و نيم عشر و حق مزايده نقداً وصول خواهد شد. ضمناً چنانچه روز مزايده تعطيل رسمي اعلام گردد، مزايده لغو و در روز دیگری برگزار خواهد شد.


برای مشاهده آدرس و اطلاعات شرکت در مزایده، اشتراک تهیه نمایید.

آدرس برگذاری مزایده : نمایش آدرس و جزئیات
قیمت: 275/000/000 تومان
تاریخ شروع مزایده: 1401/01/30
مهلت شرکت در مزایده: 1403/02/16 (اگهی منقضی شده)
آدرس محل برگذاری مزایده
پس از خرید اشتراک نام و محل برگذاری مزایده نمایش داده می شود .
خرید اشتراک و مشاهده جزئیات مزایده

مزایده های مشابه