سال ۱۴۰۳، سال "«جهش تولید با مشارکت مردم»"
اشتراک

مزایده دستگاه خودرو پژو 207 مدل 1402 رنگ خودرو سفید

کد مزایده : 99585
شهر: پردیس
متن مزایده

یک دستگاه خودروی سواری پژو 207 مدل 1402 سفید به شماره انتظامی ایران 78 – 438 ص 86

کارشناسی خودرو

که بنا به گزارش کارشناس رسمی دادگستری مورخ 1403/01/19 گلگیر جلو سمت شاگرد رنگ شدگی دارد و جهت پایه مزایده ( به مبلغ 5/600/000/000 ریال برآورد و اعلام گردید

جزئیات مزایده دستگاه خودرو پژو 207 مدل 1402 رنگ خودرو سفید

مزايده روزیکشنبه مورخ 1403/03/06 از ساعت 9 الی 12 به فروش مي رسد. شرکت در جلسه مزایده منوط به پرداخت 10 ( ده ) درصد از مبلغ پایه کارشناسی به حساب سپرده ثبت و حضور خریدار یا نماینده او در جلسه مزایده است. لذا خریدار یا خریداران می بایست تا 72 ساعت اداری به صورت پرداخت از طریق سیستم بانکی قبل از شروع مزایده مبلغ ودیعه ده درصد را واریز و اصل فیش را به همراه درخواست کتبی به واحد اجرا تسلیم و ثبت نمایند . ضمنا برنده مزایده مکلف است ما به التفاوت مبلغ فروش را ظرف مدت 5 روز از تاریخ مزایده به حساب صندوق ثبت تودیع نماید و در صورتی که ظرف مهلت مقرر مانده فروش را به حساب سپرده ثبت واریز نکند مبلغ مذکور قابل استرداد نبوده و به حساب خزانه واریز خواهد شد. در این صورت عملیات فروش از درجه اعتبار ساقط و مزایده تجدید می گردد. کلیه هزینه های انتقال و حقوق دولتی به عهده برنده مزایده می باشد.


برای مشاهده آدرس و اطلاعات شرکت در مزایده، اشتراک تهیه نمایید.

آدرس برگذاری مزایده : نمایش آدرس و جزئیات
قیمت: 560/000/000 تومان
تاریخ شروع مزایده: 1403/02/23
مهلت شرکت در مزایده: 1403/03/06 (4 روز)
آدرس محل برگذاری مزایده
پس از خرید اشتراک نام و محل برگذاری مزایده نمایش داده می شود .
خرید اشتراک و مشاهده جزئیات مزایده

مزایده های مشابه

 • مزایده وانت پراید 151 ، مدل: 1395 ، رنگ: سفید ، کاربری: سواری

  مزایده وانت پراید 151 ، مدل: 1395 ، رنگ: سفید ، کاربری: سواری

  مهلت شرکت در مزایده : 7 روز

  قیمت: تماس با مزایده گذار

 • مزایده دستگاه خودرو مزدا n3 مدل 1389 رنگ خودرو سفید

  مزایده دستگاه خودرو مزدا n3 مدل 1389 رنگ خودرو سفید

  مهلت شرکت در مزایده : 5 روز

  قیمت: 642/000/000 تومان

 • مزایده دستگاه خودرو پژو ، تیپ : 206 مدل 1385 رنگ خودرو نقره ای

  مهلت شرکت در مزایده : 17 روز

  قیمت: 145/000/000 تومان

 • مزایده خودرو سواری پژو ، تیپ : 206 ، مدل 1387 کاربری سواری ، مدل 1387 رنگ خاکستری

  مهلت شرکت در مزایده : 17 روز

  قیمت: 230/000/000 تومان

 • مزایده خودرو سمند تیپ ایکس 7 رنگ: سبز مدل: 1382

  مهلت شرکت در مزایده : 10 روز

  قیمت: 140/000/000 تومان

 • مزایده خودرو ب ام و ، تیپ : 530XI – مدل 2007

  مزایده خودرو ب ام و ، تیپ : 530XI – مدل 2007

  مهلت شرکت در مزایده : 17 روز

  قیمت: 1/700/000/000 تومان