آگهی های مزایده خودرو منتشر شده این هفته: 400+
اشتراک

مزایده دستگاه خودرو پژو 405 جی ال ایکس ای مدل 1384 رنگ خودرو نقره ای

کد مزایده : 102733
متن مزایده

مشخصات خودرو یک دستگاه سواری پژو 405 جی ال ایکس ای به شماره انتظامی 772 د 37 ایران 81 به رنگ نقره ای متالیک مدل 1384شماره شاسی 14212992 موتور 12484027742

کارشناسی خودرو

نتیجه بازدیدبرابر بازدید بعمل امده خودرو سینی عقب ،گلگیر جلو سمت راست ، کاپوت ضربه دارد ، سپر جلو شکسته است ، خودروتمام رنگ برابر سوابق از رنگ کرم بژ به نقره ای متالیک تغییر ومواردثبت سیستم شده است ، قسمت هایی از بدنه خط وخش دارد ، لاستیک ها فرسوده حدود 30 در صد می باشد برابر استعلام از سیستم اجرائیات دارای مبلغ 000 / 396 ریال عوارض ازاد راهی می باشد ، فاقد بیمه نامه شخص ثالث می باشد ، با توجه به اینکه سوئیچ خودرو در دسترس نبودامکان تست فنی واحراز اصالت مقدور نگردید .

جزئیات مزایده دستگاه خودرو پژو 405 جی ال ایکس ای مدل 1384 رنگ خودرو نقره ای

از طریق مزایده راس ساعت:10:30 صبح مورخ 1403/03/20   در اجرای احکام مدنی دادگستری شهرکرد با حضور نماینده محترم دادستان بفروش برسد و هر کس که بالاترین قیمت را پیشنهاد نماید برنده مزایده خواهد بود و می بایست فی المجلس 10% قیمت پایه مورد مزایده را به صورت چک تضمین شده بانکی فی المجلس ارائه نماید و مابقی مبلغ را حداکثر ظرف مدت یک ماه از تاریخ مزایده به حساب سپرده واریز نماید در غیر اینصورت وجوه واریزی پس از کسر هزینه مزایده به نفع صندوق دولت ضبط و مزایده تجدید می گردد. این آگهی برای یکبار در روزنامه الکترونیک منتشر و همچنین در معابر عمومی الصاق خواهد شد شرکت در مزایده برای عموم به استثنا مامورین و مسئولین اجرا آزاد است ضمناً متقاضیان شرکت در مزایده میتوانند در مدت پنج روز قبل از مزایده از طریق این اجراء نسبت به چگونگی نحوه برگزاری مزایده کسب اطلاع نمایند


برای مشاهده آدرس و اطلاعات شرکت در مزایده، اشتراک تهیه نمایید.

آدرس برگذاری مزایده : نمایش آدرس و جزئیات
قیمت: 145/000/000 تومان
تاریخ شروع مزایده: 1403/03/12
مهلت شرکت در مزایده: 1403/03/20 (اگهی منقضی شده)
آدرس محل برگذاری مزایده
پس از خرید اشتراک نام و محل برگذاری مزایده نمایش داده می شود .
خرید اشتراک و مشاهده جزئیات مزایده

مزایده های مشابه