آگهی های مزایده خودرو منتشر شده این هفته: 400+
اشتراک

مزایده سانگ یانگ تیپ : اکتیون ، مدل: 2012 ، مشکی ، کاربری سواری

کد مزایده : 102280
متن مزایده

موردمزایده: : سیستم : سانگ یانگ  تیپ : اکتیون کاربری : کار  مدل 2012  رنگ : مشکی  متالیک  شماره شاسی:KPTCOB16SCPO83178  شماره موتور:16195112019589    شماره انتظامی 818د95ایران88

کارشناسی خودرو

الف: مشخصات وسیلهنوع: سواری  سیستم : سانگ یانگ  تیپ : اکتیون کاربری : کار  مدل 2012  رنگ : مشکی  متالیک  شماره شاسی:KPTCOB16SCPO83178  شماره موتور:16195112019589    شماره انتظامی 818د95ایران88ب: بازدید از وسیله از سواری مذکور در پارکینگ مفتح بازدید به عمل امد موتور خاموش بود و بدنه از قسمت های سپر جلو و گلگیر جلو چپ اثار تصادف و بازسازی دارد و سر گلیر جلو راست اثار برخورد دارد و اج لاستیکها 80 درصد می باشد و تودوزی در حد مدل می باشد و بدنه دارای خط و خش جزیی می باشداظهار نظر کارشناسی ارزش وسیله مذکور در صورت سالم بودن فنی در بازار معاملات خودرو مبلغ 11/500/000/000ریال معادل یک میلیارد و یکصد و پنجاه میلیون تومان براورد گردید

جزئیات مزایده سانگ یانگ تیپ : اکتیون ، مدل: 2012 ، مشکی ، کاربری سواری

با توجه به مراتب فوق وقت مزایده مورخ 1403/04/04ساعت 08/00 الی 11/00 صبح تعیین و محل برگزاری مزایده ؛سامانه تدارکات الکترونیک دولتwww.setadiran.ir متقاضیان شرکت کننده در مزایده میتوانند 5 روز قبل از موعد مزایده به واحد مزایده اجرای احکام مجتمع قضائی شهید مفتح (طبقه دوم) مراجعه تا موجبات بازدید از مال مورد مزایده در ساعات اداری فراهم گردد. ضمنا کلیه هزینه های مربوط به انتقال سند و … بر عهده خریدار می باشد.


برای مشاهده آدرس و اطلاعات شرکت در مزایده، اشتراک تهیه نمایید.

آدرس برگذاری مزایده : نمایش آدرس و جزئیات
قیمت: 1/150/000/000 تومان
تاریخ شروع مزایده: 1403/03/09
مهلت شرکت در مزایده: 1403/04/04 (امروز)
آدرس محل برگذاری مزایده
پس از خرید اشتراک نام و محل برگذاری مزایده نمایش داده می شود .
خرید اشتراک و مشاهده جزئیات مزایده

مزایده های مشابه

 • مزایده خودرو مزدا وانت ، کاربری: سواری ، پلاک: 66 ق 617 ایران 13

  امروز

  مهلت شرکت در مزایده : 12 روز

  قیمت: تماس با مزایده گذار

 • مزایده خودرو پراید ، کاربری: سواری ، استان: تهران

  امروز

  مهلت شرکت در مزایده : 12 روز

  قیمت: تماس با مزایده گذار

 • مزایده کوییک ، کاربری: سواری ، استان: تهران

  امروز

  مهلت شرکت در مزایده : 12 روز

  قیمت: تماس با مزایده گذار

 • مزایده خودرو پراید – پلاک: 19 ه 433 ایران 10

  امروز

  مهلت شرکت در مزایده : 12 روز

  قیمت: تماس با مزایده گذار

 • مزایده خودرو تویوتا هایلوکس پلاک: 89 ج 438 ایران 75 در استان تهران

  امروز

  مهلت شرکت در مزایده : 12 روز

  قیمت: تماس با مزایده گذار

 • مزایده خودرو وانت مزدا – پلاک: 37 ط 847 ایران 64

  امروز

  مهلت شرکت در مزایده : 12 روز

  قیمت: تماس با مزایده گذار