سال ۱۴۰۳، سال "«جهش تولید با مشارکت مردم»"
اشتراک

مزایده سايپا تيپ 131SE ، کاربری: سواری ، رنگ: سفید ، مدل: 1398

کد مزایده : 99003
شهر: تهران
متن مزایده

ششدانگ یک دستگاه خودرو سواري سيستم سايپا تيپ 131SE شماره شاسي NAS411100K1168157 شماره موتور M13/6401512 مدل 1398 رنگ سفيد به شماره انتظامی ایران 79 – 777 ل 24

کارشناسی خودرو

طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری توصیف اجمالی خودروی بازداشتی عبارت است از اینکه: لاستیک حدود 50 درصد آج دارد ، شیشه ها دودی ، گلگیر جلو سمت چپ خوردگی دارد ، تودوزی خوب، شیشه ها سالم ، وسایل صوتی دارد ، رنگ خوب ، موتور خاموش ، سوئیچ در محل نبود و به مبلغ 2/200/000/000 ريال (دو میلیارد و دویست میلیون ریال) ارزیابی شده است

جزئیات مزایده سايپا تيپ 131SE ، کاربری: سواری ، رنگ: سفید ، مدل: 1398

مزایده در جلسه مزایده ای که در روز سه شنبه مورخ 1402/03/01 از ساعت 9 الی 12 ظهر بفروش می رسد. مزایده از مبلغ پایه، بهای ارزیابی قطعیت یافته شروع و به بالاترین قیمت پیشنهادی فروخته خواهد شد. کلیه هزینه های قانونی برابر مقررات وصول خواهد شد. شرکت در مزایده حضوری است و شرکت در جلسه مزایده برای عموم آزاد می باشد. برنده مزایده مکلف است ما به التفاوت مبلغ فروش را ظرف مدت پنج روز از تاریخ مزایده به حساب صندوق ثبت تودیع نماید ودر صورتی که ظرف مهلت مقرر مانده فروش را به حساب سپرده واریز نکند، مبلغ قابل استرداد نبوده به حساب خزانه واریز خواهد شد. ضمناً برابر ماده 39 مکرر آئین نامه اجرا در کلیه پرونده های اجرایی که مال مورد مزایده به بستانکار واگذار میشود بدهکار میتواند ظرف دو ماه از تاریخ مزایده حسب مورد اقدام به پرداخت بدهی خود نماید، این زمان برای واحدی تولیدی تا قبل از تنظیم و امضا سند انتقال اجرایی اموال یا تحویل مال منقول است .


برای مشاهده آدرس و اطلاعات شرکت در مزایده، اشتراک تهیه نمایید.

آدرس برگذاری مزایده : نمایش آدرس و جزئیات
قیمت: 220/000/000 تومان
تاریخ شروع مزایده: 1403/02/10
مهلت شرکت در مزایده: 1403/03/01 (اگهی منقضی شده)
آدرس محل برگذاری مزایده
پس از خرید اشتراک نام و محل برگذاری مزایده نمایش داده می شود .
خرید اشتراک و مشاهده جزئیات مزایده

مزایده های مشابه

 • مزایده وانت پراید 151 ، مدل: 1395 ، رنگ: سفید ، کاربری: سواری

  مزایده وانت پراید 151 ، مدل: 1395 ، رنگ: سفید ، کاربری: سواری

  مهلت شرکت در مزایده : 7 روز

  قیمت: تماس با مزایده گذار

 • مزایده دستگاه خودرو مزدا n3 مدل 1389 رنگ خودرو سفید

  مزایده دستگاه خودرو مزدا n3 مدل 1389 رنگ خودرو سفید

  مهلت شرکت در مزایده : 5 روز

  قیمت: 642/000/000 تومان

 • مزایده دستگاه خودرو پژو ، تیپ : 206 مدل 1385 رنگ خودرو نقره ای

  مهلت شرکت در مزایده : 17 روز

  قیمت: 145/000/000 تومان

 • مزایده خودرو سواری پژو ، تیپ : 206 ، مدل 1387 کاربری سواری ، مدل 1387 رنگ خاکستری

  مهلت شرکت در مزایده : 17 روز

  قیمت: 230/000/000 تومان

 • مزایده خودرو سمند تیپ ایکس 7 رنگ: سبز مدل: 1382

  مهلت شرکت در مزایده : 10 روز

  قیمت: 140/000/000 تومان

 • مزایده خودرو ب ام و ، تیپ : 530XI – مدل 2007

  مزایده خودرو ب ام و ، تیپ : 530XI – مدل 2007

  مهلت شرکت در مزایده : 17 روز

  قیمت: 1/700/000/000 تومان