مزایده خودرو

مزایده ساینا ، مدل: 97 ، سفید ، کاربری سواری

کد مزایده : 94887
متن مزایده

ششدانگ یک دستگاه خودروی سواری ساینا سفید رنگ به شماره انتظامی 556ق92ایران 63 شماره موتور 8539014 شماره شاسی 5761594به شرح :سوخت بنزین مدل1397 بازدید بعمل آمد که درلحظه بازدید معلوم گردید که:باطری خودرومذکور ازکارافتاده وفاقد قالپاق چرخ جلوراست . جمعا به مبلغ 2/500/000/000 ریال(دویست وپنجاه میلیون تومان) توسط کارشناس رسمی دادگستری ارزیابی گردیده است.

مزایده از مبلغ 2/500/000/000ریال شروع و درصورت تعدد خریدار اموال مذکور به بالاترین قیمت پیشنهادی نقدا به فروش می رسد و هزینه نقل و انتقال و نیم عشر اجرایی و حق حراج به عهده برنده مزایده خواهد بود ودرصورت تعدد خریدار اموال مذکور به بالاترین قیمت پیشنهادی نقدا به فروش می رسد و هزینه نقل و انتقال و نیم عشر اجرایی و حق حراج به عهده برنده مزایده خواهد بود.

برای مشاهده آدرس و اطلاعات شرکت در مزایده، اشتراک تهیه نمایید.

آدرس برگذاری مزایده : نمایش آدرس و جزئیات
تاریخ برگذاری مزایده: 1402/10/5
قیمت: 250/000/000 تومان
تاریخ شروع مزایده: 1402/09/12
تاریخ پایان مزایده: 1402/10/5
آدرس محل برگذاری مزایده
پس از خرید اشتراک نام و محل برگذاری مزایده نمایش داده می شود .
خرید اشتراک و مشاهده جزئیات مزایده
پاسخ به سوالت متداول درباره مزایده ها

چطور از آدرس محل مزایده مطلع شوم؟

با خرید اشتراک در این سایت، آدرس مزایدات خودرو برای شما به نمایش گذشته می شود و میتوانید در زمان اعلام شده به آدرس برگزاری مزایده جهت بازدید و ثبت نام خودرو مراجعه نمایید.

در این سایت با خرید اشتراک، به تمام مزایدات کشور که در این سایت قرار میگیرد دسترسی پیدا خواهید کرد.

خرید اشتراک چه مزیتی دارد؟

با تهیه اشتراک می توانید اطلاعات آدرس و تاریخ مزایدات تمام استان ها را مشاهده کنید و در مزایده خودرویی که مدنظرتون هست شرکت نمایید. همچنین این سایت به صورت روزانه و هفتگی با آگهی های جدید کشور بروز می شود و شما تا زمان اشتراک خود به آگهی های جدید دسترسی خواهید داشت.

همچنین در این سایت طبق دسته بندی استان ها آگهی ها قرار میگیرد و می توانید تنها مزایدات خودرو استان مدنظر خود را چک کنید.

دلیل ارزانی خودرو ها در مزایده چیست؟

طبق قانون خودرو هایی که به مزایده گذاشته میشود باید از طرف دولت کارشناسی شود و این کارشناسی منطقی و صحیح میباشد و با قیمت بازار تفاوت زیادی دارد. در واقع شما در مزایده اگر برنده شوید می توانید یک خودرو کارشناسی شده را به قیمت مناسب همان خودرو خریداری کنید.