سال ۱۴۰۳، سال "«جهش تولید با مشارکت مردم»"
اشتراک

مزایده سایپا تیپ 131SL مدل: 1390 با کاربری سواری و رنگ سفید

کد مزایده : 98316
شهر: تبریز
متن مزایده

ششدانگ یک دستگاه خودروی سواری سایپا تیپ 131SL به رنگ سفید روغنی به شماره موتور 3965973 و شماره شاسي S1412290723981 به شماره انتظامی 499 س 67 – ايران 35 و مدل 1390

کارشناسی خودرو

کارشناس رسمي دادگستری خودروی مذکوربصورت موتورخاموش بازدید شد درسپر عقب و جلو آثار ضربه مشاهده گردید چراغ جلو راست شکسته گلگیر عقب بصورت سایشی دارای تصادف نوک گلگیر جلو راست دارای قلم رنگ بدنه خط و خش دارد دارای پخش وزاپاس است لاستیکها به میزان 30 درصد کارایی دارد و خودرو تا تاريخ 1403/04/16داراي بيمه نامه شخص ثالث بشماره 1402/5/1/119/3158/613 نزدشرکت بيمه ایران میباشد و ششدانگ خودرو با وضعیت موصوف طبق گزارش کارشناس رسمی دادگستری به مبلغ یک میلیاردو سیصد و پنجاه میلیون ریال ارزيابي گرديده است

جزئیات مزایده سایپا تیپ 131SL مدل: 1390 با کاربری سواری و رنگ سفید

مزایده از ساعت 9 صبح الی 12 ظهر روز سه شنبه مورخه 1403/02/11 از طریق مزایده به فروش می رسد و شرکت برای عموم آزاد است و مزایده حضوری بوده و در یک جلسه برگزار خواهد شد خریداران می توانند جهت رویت خودرو به نشانی فوق الذکر محل توقف خودرو مراجعه نمایند و مزايده از مبلغ ياد شده بالا شروع وبه بالاترين قيمت پيشنهاد شده از طرف خريدار فروخته مي شود . برنده مزایده مکلف است مابه التفاوت مبلغ فروش را ظرف پنج روز از تاریخ مزایده به حساب صندوق ثبت بشماره فوق واریز و فیش مربوطه را تسلیم اداره اجرا نماید. درغیر اینصورت چنانچه مانده فروش به حساب فوق ظرف مهلت مقرر واریز نگردد مبلغ مزبور (10 درصد واریزی) قابل استرداد نبوده و به حساب خزانه واریز خواهد شده و عملیات مزایده از درجه اعتبار ساقط و مزایده تجدید خواهد شد و اعتراض بعدی مسموع نخواهد بود .


برای مشاهده آدرس و اطلاعات شرکت در مزایده، اشتراک تهیه نمایید.


متقاضی محترم در صورتی که تمایل به بازدید و ثبت نام دارید قبل از اقدام حتما تلفنی با ارگان مربوطه تماس حاصل نمایید و از برقرار بودن مزایده و تایید تاریخ شرکت در مزایده اطمینان حاصل کنید سامانه مزایده خودرو هیچگونه مسئولیتی نسبت به آگهی ها ندارد و صرفا تصاویر آگهی ها را اطلاع رسانی می کند.
امکان اشتباه از طرف ما و یا ارگان وجود دارد، قبل از هرگونه اقدامی با ارگان برگذار کننده مزایده تماس بگیرید.


[/restrict

آدرس برگذاری مزایده : نمایش آدرس و جزئیات
قیمت: 135/000/000 تومان
تاریخ شروع مزایده: 1401/01/27
مهلت شرکت در مزایده: 1403/02/11 (اگهی منقضی شده)
آدرس محل برگذاری مزایده
پس از خرید اشتراک نام و محل برگذاری مزایده نمایش داده می شود .
خرید اشتراک و مشاهده جزئیات مزایده

مزایده های مشابه