سال ۱۴۰۳، سال "«جهش تولید با مشارکت مردم»"
اشتراک

مزایده سمند ال ایکس ، کاربری: سواری ، رنگ: سفید

کد مزایده : 98898
شهر: خوی
متن مزایده

يك دستگاه اتومبيل سواری سمند ال ایکس به شماره انتظامی 37-354 م71 به شماره موتور 12491001226 به شماره شاسی NAAC91CC2CF890934

کارشناسی خودرو

طبق نظر كارشناس رسمي به مبلغ 2/300/000/000 ريال ارزيابي شده، خودرو برنگ سفید روغنی بنزینی و فاقد بیمه نامه شخص ثالث بوده و شماره موتور دستکوب است و آثار ضربه در گلگیر جلو چپ و درب راننده و درب عقب چپ و درب جلو راست و همچنین گلگیر عقب چپ و رکاب سمت چپ نیاز به ترمیم دارد و دوره رنگ محسوب می شود

جزئیات مزایده سمند ال ایکس ، کاربری: سواری ، رنگ: سفید

مزایده خودرو مذکور از ساعت 9 الي 12 روز چهارشنبه مورخ 1403/02/26  از طريق مزايده به فروش مي رسد. مزايده خودرو مذکور از مبلغ دو میلیارد و سیصد میلیون ریال شروع و به بالاترين قيمت پيشنهادي نقداً فروخته مي شد و كليه هزينه هاي قانوني به عهده برنده مزايده است و نيم عشر و حق مزايده نقداً وصول خواهد شد .شرکت در مزایده منوط به پرداخت ده درصد از مبلغ پایه کارشناسی به حساب سپرده ثبت بوده و حضور خریدار یا نماینده قانونی او در جلسه مزایده الزامی است . برنده مزایده مکلف است مابه التفاوت مبلغ فروش را ظرف مدت 5 روز از تاریخ مزایده به حساب صندوق ثبت تودیع نماید و در صورتی که ظرف مهلت مقرر مانده فروش را به حساب سپرده ثبت واریز نکند مبلغ مذکور قابل استرداد نبوده و به حساب خزانه واریز شده و مزایده تجدید خواهد شد .


برای مشاهده آدرس و اطلاعات شرکت در مزایده، اشتراک تهیه نمایید.

آدرس برگذاری مزایده : نمایش آدرس و جزئیات
قیمت: 230/000/000 تومان
تاریخ شروع مزایده: 1403/02/08
مهلت شرکت در مزایده: 1403/02/26 (اگهی منقضی شده)
آدرس محل برگذاری مزایده
پس از خرید اشتراک نام و محل برگذاری مزایده نمایش داده می شود .
خرید اشتراک و مشاهده جزئیات مزایده

مزایده های مشابه