سال ۱۴۰۳، سال "«جهش تولید با مشارکت مردم»"
اشتراک

مزایده: سمند رنگ: نقره ای مدل: 1390

کد مزایده : 99008
شهر: تویسرکان
متن مزایده

خودرو با شماره انتظامی 28 – 644 د 49 سواری سمند – مدل 1395 – رنگ نقره ای متالیک – ظرفیت 5 نفر – تعداد سیلندر 4 – نوع سوخت بنزین -شماره موتور 124K0900337- شماره شاسی NAAC9ICE1GF – تعداد محور 2 – تعداد چرخ 4

کارشناسی خودرو

وضعیت:

موتور تعویض و مراحل قانونی طی نشده است که می بایست مراتب از طریق واحد شماره گذاری راهور مراحل قانونی آن طی شوند و پس از استعلام از آگاهی و حک شماره موتور در برگ سبز توسط واحد شماره گذاری مسبوق به سابقه گردد.

كه طبق نظر كارشناس رسمي به مبلغ 2/000/000/000 ریال (دو میلیارد) ريال ارزيابي شده است .

جزئیات مزایده: سمند رنگ: نقره ای مدل: 1390

خودرو فوق از ساعت 9 الي 12 روز یکشنبه مورخ 1403/03/23 از طريق مزايده به فروش مي رسد. مزايده از مبالغ فوق شروع و به بالاترين قيمت پيشنهادي نقداً فروخته مي شود. لازم به ذكر است پرداخت بدهي هاي مربوط به آب، برق، گاز اعم از حق انشعاب و يا حق اشتراك و مصرف در صورتي كه مورد مزايده داراي آنها باشد و نيز بدهي هاي مالياتي و عوارض شهرداري و غيره تا تاريخ مزايده اعم از اينكه رقم قطعي آن معلوم شده يا نشده باشد به عهده برنده مزايده است و نيز در صورت وجود مازاد، وجوه پرداختي بابت هزينه هاي فوق از محل مازاد به برنده مزايده مسترد خواهد شد و نيم عشر و حق مزايده نقداً وصول مي گردد ضمناً چنانچه روز مزايده تعطيل رسمي گردد، مزايده روز اداري بعد از تعطيلي در همان ساعت و مكان مقرر برگزار خواهد شد.

شرکت در مزایده منوط به پرداخت ده درصد از مبلغ پایه کارشناسی به حساب سپرده ثبت و حضور خریدار یا نماینده قانونی او در جلسه مزایده است.برنده مزایده مکلف است ماالبتفاوت مبلغ فروش را ظرف مدت پنج روز از تاریخ مزایده به حساب صندوق ثبت تودیع نماید و در صورتی که ظرف مهلت مقرر ، مانده فروش را به حساب سپرده ثبت واریز نکند مبلغ مذکور قابل استرداد نبوده و به حساب خزانه واریز خواهد شد . در اینصورت عملیات فروش از درجه اعتبار ساقط و مزایده تجدید می گردد.


برای مشاهده آدرس و اطلاعات شرکت در مزایده، اشتراک تهیه نمایید.

آدرس برگذاری مزایده : نمایش آدرس و جزئیات
قیمت: 200/000/000 تومان
تاریخ شروع مزایده: 1403/02/10
مهلت شرکت در مزایده: 1403/02/23 (اگهی منقضی شده)
آدرس محل برگذاری مزایده
پس از خرید اشتراک نام و محل برگذاری مزایده نمایش داده می شود .
خرید اشتراک و مشاهده جزئیات مزایده

مزایده های مشابه

 • مزایده سایپا تیپ : تیبا ، مدل: 1400 ، سفید ، کاربری سواری

  مهلت شرکت در مزایده : 4 روز

  قیمت: 270/000/000 تومان

 • مزایده خودرو دستگاه نیسان کمپرسی ، مدل: 1383

  مزایده خودرو دستگاه نیسان کمپرسی ، مدل: 1383

  مهلت شرکت در مزایده : اگهی منقضی شده

  قیمت: تماس با مزایده گذار

 • مزایده وانت نیسان ، کاربری: سواری ، رنگ: آبی ، مدل: 1383

  مهلت شرکت در مزایده : اگهی منقضی شده

  قیمت: تماس با مزایده گذار

 • مزایده پژو 206 ، کاربری: سواری ، رنگ: سفید ، مدل: 1389

  مهلت شرکت در مزایده : 10 روز

  قیمت: 230/000/000 تومان

 • مزایده خودرو پژو پارس XU7 ، کاربری: سواری ، رنگ: سفيدروغني ، مدل: 1392

  - همدان

  مهلت شرکت در مزایده : 10 روز

  قیمت: 300/000/000 تومان