آگهی های مزایده خودرو منتشر شده این هفته: 400+
اشتراک

مزایده سمند سال 1389

کد مزایده : 101468
متن مزایده

خودرو  به    مشخصات سواری سمندنوع وسیله نقلیه سواری سمند به شماره انتظامی 533 د 58 ایران 89 تیپ LX/EF7/1700به  رنگ سفید مدل 1389 به شماره موتور 14789001639 و به شماره شاسی NAACJ1JC7AF259765

کارشناسی خودرو

نوع سوخت بنزین -گاز چهار سلیندر بوده است .ارزیابی و نتیجه گیری :اتاق : اتاق سالم  از قسمتهای کاپوت جلو وگلگیر عقب راست و درب عقب راست و رکاب سمت راست آثار برخورد دارد  گوشه سپرعقب چپ آثار برخورد دارد موتور و گیربکس : موتور و گیربکس بعلت خالی کردن باطری امکان روشن کردن موتور مقدور نبود تجهیزات داخل خودرو : تودوزی و صندلی ها در حد معمولی بود  فاقدضبط و صوت میباشد رینگ ها آلومنیومی که لاستیک های دارای 55 درصد آج میباشد.علیهذا با توجه به بازدید بعمل آمده وضعیت فعلی خودروبا در نظر گرفتن سال ساخت و کارکرد آن و با احتساب شرایط روز بازار در حد معمولی ارزیابی و قیمت پایه روز وسیله نقلیه  فوق الذکر مبلغ 2/450/000/000ریال معادل دویست و چهل و پنج میلیون تومان تعیین می گردد

جزئیات مزایده سمند سال 1389

که  نظریه  ها مصون از تعرض باقی مانده  و این اجرا قصد دارد در مورخه  1403/03/16رأس ساعت 10 الی 11 صبح در محل اجرای احکام مدنی آبیک با حضور نماینده محترم دادستان دادسرای  عمومی و انقلاب شهرستان آبیک به فروش مال مشعور اقدام نماید مراسم و تشریفات مزایده حضوری بوده فروش اموال توقیفی از قیمت کارشناسی شده شروع و به شخص و یا اشخاص که بالاترین قیمت را پیشنهاد نمایند منتقل می گردد طالبین و خریداران می توانند همه روزه تا پنج روز فبل از مراسم مزایده جهت مزید اطلاع به این اجراء مراجعه نموده تا ضمن هماهنگی لازم که به عمل خواهد آمد نسبت به بازدید از مال مزبور اقدام نمایند و برنده مزایده می بایست بدواً 10 درصد  قیمت پیشنهاد شده را فی المجلس و الباقی آن را حداکثر ظرف مهلت 10 روز به حساب سپرده دادگستری واریز نماید و چنانچه خریدار مابقی وجه مورد نظر را در موعد مقرر واریز ننماید و یا اعلام انصراف نماید مبلغ 10درصد  پیشنهادی خریدار به نفع دولت جمهوری اسلامی ضبط می گردد و مزایده برای بار دوم تجدید می گردد تشریفات مزایده با رعایت ترتیبات مواد 113 به بعد از قانون اجرای احکام مدنی صورت میگیرد


برای مشاهده آدرس و اطلاعات شرکت در مزایده، اشتراک تهیه نمایید.

آدرس برگذاری مزایده : نمایش آدرس و جزئیات
قیمت: 245/000/000 تومان
تاریخ شروع مزایده: 1403/03/06
مهلت شرکت در مزایده: 1403/03/16 (اگهی منقضی شده)
آدرس محل برگذاری مزایده
پس از خرید اشتراک نام و محل برگذاری مزایده نمایش داده می شود .
خرید اشتراک و مشاهده جزئیات مزایده

مزایده های مشابه

 • مزایده سمند LX-EF7-CNG ، کاربری: سواری ، رنگ: سفید ، مدل: 1390

  مهلت شرکت در مزایده : اگهی منقضی شده

  قیمت: 230/000/000 تومان

 • مزایده خودرو وانت پیکان 1600i-CNG – مدل 1385

  مزایده خودرو وانت پیکان 1600i-CNG – مدل 1385

  مهلت شرکت در مزایده : 3 روز

  قیمت: 126/000/000 تومان

 • مزایده خودرو سیتروئن زانتیا ، رنگ: خاکستری ، کاربری: سواری ، سال: 1384

  مزایده خودرو سیتروئن زانتیا ، رنگ: خاکستری ، کاربری: سواری ، سال: 1384

  مهلت شرکت در مزایده : اگهی منقضی شده

  قیمت: 270/000/000 تومان

 • مزایده زانتیا : رنگ: خاکستری ، کاربری: سواری ، مدل: 1384 در استان قزوین

  مزایده زانتیا : رنگ: خاکستری ، کاربری: سواری ، مدل: 1384 در استان قزوین

  مهلت شرکت در مزایده : اگهی منقضی شده

  قیمت: 270/000/000 تومان

 • مزایده هاچ بک سیستم پژو تیپ 206 : رنگ: سفید ، کاربری: سواری ، مدل: 1389

  مهلت شرکت در مزایده : 3 روز

  قیمت: 235/000/000 تومان