آگهی های مزایده خودرو منتشر شده این هفته: 400+
اشتراک

مزایده سواری خودرو: وانت نیسان مدل: 1383 رنگ: آبی

کد مزایده : 99756
شهر: نقده
متن مزایده

ششدانگ یک دستگاه اتومبیل ( نوع : وانت نیسان ، سیستم و تیپ : 2400 ، مدل و سال ساخت : 1383 ، رنگ :آبی روغنی ، تعداد سیلندر و نوع سوخت : چهار – بنزین ، گاز دستی ، تعداد چرخ و محور : چهار – دو ، شماره شاسی : D33209 ، شماره موتور : 235155 )

کارشناسی خودرو

توضیحات فنی : طبق نظريه مورخ 1402/09/06 كارشناس رسمي خودرو ، در لحظه بازديد خودرو سالم و دور رنگ بوده ، موتور گیربکس و جلو بندی در حد متوسط و نیازمند به سرویس و بازدید می باشند ، لاستیک ها در حد 60 درصد است ، سیستم دوگانه سوز CNG دستی و غیر فابریک می باشد ، طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری (آقای حمید ترکاون ) ششدانگ خودروی فوق الذکر به مبلغ 2/100/000/000 ریال (دو میلیارد و یکصد میلیون ريال ) ارزیابی و قطعی شده است

جزئیات مزایده سواری خودرو: وانت نیسان مدل: 1383 رنگ: آبی

ششدانگ خودرو فوق الذکر از ساعت 9 الی 12 روز شنبه مورخ 1403/03/05 از طریق مزایده به فروش می رسد ، مزایده از مبلغ 2/100/000/000 ريال (دو میلیارد و یکصد میلیون ريال ) شروع و به بالاترین قیمت پیشنهادی نقدا فروخته می شود و کلیه هزینه های قانونی به عهده برنده مزایده است و نیم عشر و حق مزایده نقدا وصول خواهد شد . نکته : شرکت در مزایده منوط به پرداخت 10 درصد از مبلغ پایه کارشناسی به حساب سپرده ثبت و حضور خریدار یا نماینده قانونی او در جلسه مزایده است برنده مزایده مکلف است مابه التفاوت مبلغ فروش را ظرف مدت پنج روز از تاریخ مزایده به حساب صندوق ثبت تودیع نماید و در صورتی که ظرف مهلت مقرر ،مانده فروش را به حساب سپرده ثبت واریز نکند ، مبلغ مذکور قابل استرداد نبوده و بحساب خزانه واریز خواهد شد دراین صورت عملیات فروش از درجه اعتبار ساقط و مزایده تجدید میگردد.


برای مشاهده آدرس و اطلاعات شرکت در مزایده، اشتراک تهیه نمایید.

آدرس برگذاری مزایده : نمایش آدرس و جزئیات
قیمت: 210/000/000 تومان
تاریخ شروع مزایده: 1403/02/25
مهلت شرکت در مزایده: 1403/03/05 (اگهی منقضی شده)
آدرس محل برگذاری مزایده
پس از خرید اشتراک نام و محل برگذاری مزایده نمایش داده می شود .
خرید اشتراک و مشاهده جزئیات مزایده

مزایده های مشابه